Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Dziecko i czlowiek nieinteligentny operuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wy- obrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Cechą geniuszu ma być (Mikulski): a) kojarzenie “skokami”, b) kojarzenie przeważnie na podstawie podobieństwa i c) kojarzenie odpowiadające celowi i w tym kierunku “nastawione” . Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczy- wiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych 1a inteli- gencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspo- zycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko. czło- wiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbo- lami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozu- miewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym – rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mia- nowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie dru- giego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: , trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Dziecko i czlowiek nieinteligentny operuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyższość amitryptyliny w stosunku do imipraminy polega także na tym, że wybitnie łagodzi stany depresyjne występujące na tle schizofrenii, przy czym objawy schizofreniczne również często ulegają poprawie. Że cofanie się objawów za- leży od leku poznać po tym, że nagłe jego odstawienie powoduje szybki na- wrót. Samopoczucie chorych w czasie leczenia bywa dobre. Objawy pozapira- midowe zaznaczają się nieznacznie, natomiast z reguły występuje tachykardia i objawy hipotensyjne silniejsze ma przy imipraminie. Czasem chorzy skarżą się na lekkie wysychanie śluzówek i na poty. Odczynów uczuleniowych nie widuje •się. Nawet długotrwałe zażywanie leku nie odbija się na obrazie krwi ani nie ma wpływu na narządy miąższowe. Zaleca się ostrożność w stosowaniu amitryptyliny w niewydolności krążenia ze względu na wybitną tachykardię i działanie hipotensyjne. Dawkowanie jest na ogól niższe niż przy imiprami- nie, od 150 do 200 mg na dobę, raczej rzadko do 300 mg na dobę. Powyżej dawki 300 mg na dobę obserwuje się nieraz u starszych pacjentów powyżej •lat 60 zespoły deliryjne. W literaturze opisany jest przypadek zatrucia ami- tryptyliną u 53-letniej kobiety z cyklofrenią z fazami depresyjnymi, która w celach samobójczych zażyła 96 tabletek po 25 mg (2400 mg) leku. Kliniczne objawy zatrucia nie różnią się od zatrucia barbituranami. Chora po przejściu kolejno przez fazy śpiączki, napadów drgawkowych i stanu majaczeniowo- zamroczeniowego wykazywała objawy organicznego uszkodzenia mózgu. Ami- tryptylina ma postać tabletek i draże ek po 10 i 25 mg i ampułek do wstrzy- kiwań domięśniowych i dożylnych po 50 i 100 mg. . Do tej samej grupy należy nortryptylina. Synonimy: Nortrypty lin, Nortrilen, Noritrene, Aventyl i Allegron. Lek ma działanie szybsze niż ami- tryptylina, ale zakres wskazań klinicznych w stosunku do tej ostatniej jest węższy. [podobne: , przedłużanie rzęs, dentysta Kraków, psycholog Kraków ]

Comments Off