Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Dziecko i człowiek nieinteligentny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wyobrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczywiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych  inteligencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspozycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko człowiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbolami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozumiewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mianowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie drugiego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: ,trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Dziecko i człowiek nieinteligentny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyższość amitryptyliny w stosunku do imipraminy polega także na tym, że wybitnie łagodzi stany depresyjne występujące na tle schizofrenii, przy czym objawy schizofreniczne również często ulegają poprawie. Że cofanie się objawów zależy od leku poznać po tym, że nagłe jego odstawienie powoduje szybki nawrót. Samopoczucie chorych w czasie leczenia bywa dobre. Objawy pozapiramidowe zaznaczają się nieznacznie, natomiast z reguły występuje tachykardia i objawy hipotensyjne silniejsze ma przy imipraminie. Czasem chorzy skarżą się na lekkie wysychanie śluzówek i na poty. Odczynów uczuleniowych nie widuje się. Nawet długotrwałe zażywanie leku nie odbija się na obrazie krwi  nie ma wpływu  na narządy miąższowe. Zaleca się ostrożność w stosowaniu amitryptyliny w niewydolności krążenia ze względu na wybitną tachykardię                 i działanie hipotensyjne. Dawkowanie jest na ogól niższe niż przy imipraminie, od 150 do 200 mg na dobę, raczej rzadko do 300 mg na dobę. Powyżej dawki 300 mg na dobę obserwuje się nieraz u starszych pacjentów powyżej lat 60 zespoły deliryjne. W literaturze opisany jest przypadek zatrucia amitryptyliną u 53-letniej kobiety z cyklofrenią z fazami depresyjnymi, która w celach samobójczych zażyła 96 tabletek po 25 mg (2400 mg) leku. Kliniczne objawy zatrucia nie różnią się od zatrucia barbituranami. Chora po przejściu kolejno przez fazy śpiączki, napadów drgawkowych i stanu majaczeniowozamroczeniowego wykazywała objawy organicznego uszkodzenia mózgu. Amitryptylina ma postać tabletek   i draże ek po 10 i 25 mg i ampułek do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych po 50 i 100 mg. . Do tej samej grupy należy nortryptylina. Synonimy: Nortrypty lin, Nortrilen, Noritrene, Aventyl i Allegron. Lek ma działanie szybsze niż amitryptylina, ale zakres wskazań klinicznych    w stosunku do tej ostatniej jest węższy. [podobne: przedłużanie rzęs, dentysta Kraków, psycholog Kraków ]

Comments Off