Posts Tagged ‘rozstanie’

Przestępstwa seksualne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualizmem, stały się zagadnieniem społecznym w niektórych krajach Europy zachodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langeludeke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarskoprewencyjnych i stwierdził, że tzw. recydywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika,          że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wytrzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicznymi stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu. Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub prokuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnienia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, prokuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiektywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w dużej mierze na obserwacji jego zachowania się reakcji uczuciowych, wypowiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu sprawach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wybitnie utrudnione. [więcej w:  rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Przestępstwa seksualne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metylopromazynę można stosować jednocześnie z elektrowstrząsami i terapią insulinową. Jeżeli chodzi o objawy uboczne przy stosowaniu metylopromazyny, to zarówno spostrzeżenia licznych autorów, jak i nasze własne, są zgodne co do dużej tolerancji na lek. Przy zażywaniu leku nie obserwuje się objawów pozapiramidowych ani parkinsonizmu. Co więcej metylopromazyna koryguje objawy pozapiramidowe wywołane przez inne neuroleptyki. Wpływ na układ sercowonaczyniowy i nerki jest praktycznie żaden. Nie obserwuje się hipotensji, ani obniżenia sprawności nerek. Lek nie wpływa na skład krwi, nie daje odczynów skórnych uczuleniowych, ani nie wpływa na czynność wątroby. Długotrwałą podażą leku można wy- wołać otyłość, ponieważ metylopromazyna poprawia znacznie apetyt. Z objawów ubocznych należy wymienić wysuszanie śluzówek i zaparcie związane z działaniem wagolitycznym. Przy dawkowaniu powyżej 400 mg dziennie obserwuje się dyskretne drżenia, oraz działanie epileptogenne. Lek stosowany jest w postaci roztworu 400 do podawania per os  (1 kropla = 1 mg), ampułek po 25 mg      i czopków po 20 mg. Istnieje też postać tabletkowa leku po 5 mg i syrop zawierający 2,5 mg leku w łyżeczce (flakony po 150 cm) przydatny szczególnie dla dzieci. Dobrze znana i szeroko rozpowszechniona w lecznictwie psychiatrycznym jest metotrójmeptroprazmyna. Lek ma wskazania, działanie farmakodynamiczne i sposób postępowania leczniczego podobne do chloropromazyny, z tym,  że wskazania rozciągają się na stany depresyjne endogenne, z czego obecnie rzadko korzystamy posiadając cały arsenał bardziej specyficznych środków antydepresyjnych. Lek ma postać tabletek po 25 i 100 mg, ampułek po 25 mg i roztworu, w którym 1 kropla = 1 mg. [patrz też: rozstanie, fizjoterapia,                     rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries