Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

W psychiatrii sadowej istnieja w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W psychiatrii sądowej istnieją w stosunku do paranoi dwie koncepcje: nie- poczytalności całkowitej i niepoczytalności częściowej. Chodzi tu o to, czy paranoik ma zniesioną poczytalność w stosunku do wszelkich czynów prze- stępczych, czy też tylko w stosunku do przestępstw wypływających z systemu urojeń. Z punktu widzenia sformułowanią art. 17 § 1 k. k. ( … z powodu cho- roby psychicznej … ) zdaje się być słuszna koncepcja o częściowej poczytal- ności. Jeżeli jednak zważy się, że chory dotknięty obłędem interpretuje wszel- kie fakty i zjawiska, nawet z przeszłości, pod kątem swego systemu urojeń, że urojenia te dominują w procesach myślowych i zabarwiają w sposób szcze- gólny uczuciowo wszelkie przeżycia psychiczne, wpływając tym samym w spo- sób zasadniczy na akty woli i powzięcia decyzji, to wydaje się praktycznie niemożliwe dokonanie przestępstwa, które by nie miało związku z objawami obłędu. Jeżeli podejrzany o obłęd zdolny był do dokonania takiego rodzaju przestępstwa, że miałoby ono stać poza systemem urojeniowym, wydaje się wątpliwe samo rozpoznanie. Nawet bowiem w przypadkach reaktywnego ze- społu paranoicznego uwaga i zainteresowania tych chorych obracają się pra- wie wyłącznie dookoła spraw stojących w związku z systemem urojeniowym. Jeżeli zaś przyjąć koncepcję częściowej poczytalności w obłędzie i uznać w danym przypadku, że przestępstwo nie stało w związku z urojeniami, a więc że nie powstało z powodu choroby psychicznej, to zgodnie z brzmieniem art. 419 § 1 k. p. k. konieczne byłoby odroczenie wykonania kary aż do wy- zdrowienia, gdyż paranoja jest chorobą umysłową w rozumieniu tegoż prze- pisu. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

W psychiatrii sadowej istnieja w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metylopromazynę można stosować jednocześnie z elektrowstrząsami i terapią insulinową. Jeżeli chodzi o objawy uboczne przy stosowaniu metylo- promazyny, to zarówno spostrzeżenia licznych autorów, jak i nasze własne, są zgodne co do dużej tolerancji na lek. Przy zażywaniu leku nie obserwuje się objawów pozapiramidowych ani parkinsonizmu. Co więcej – metylopro- mazyna koryguje objawy pozapiramidowe wywołane przez inne neuroleptyki. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nerki jest praktycznie żaden. Nie obser- wuje się hipotensji, tachykardii.ialbuminurii, ani obniżenia sprawności nerek. Lek nie wpływa na skład krwi, nie daje odczynów skórnych uczuleniowych, ani nie wpływa na czynność wątroby. Długotrwałą podażą leku można wy- wołać otyłość, ponieważ metylopromazyna poprawia znaczrfłe apetyt. Z obja- wów ubocznych należy wymienić wysuszanie śluzówek i zaparcie związane z działaniem wagolitycznym. Przy dawkowaniu powyżej 400 mg I dziennie obserwuje się dyskretne drżenia, oraz działanie epileptogenne. Lek stosowany jest w postaci roztworu 400 do podawania per os (1 kropla = 1 mg), ampułek po 25 mg i czopków po 20 mg. Istnieje też postać tabletkowa leku po 5 mg i syrop zawierający 2,5 mg leku w łyżeczce (flakony po 150 cm”) przydatny szczególnie dla dzieci. Dobrze znaria i szeroko rozpowsźechniona w lecznictwie psychiatry znym jest metotrójmeptroprazmyna. Synonimy: Levopromazine, Methoxypheno- thiazine, Methotrimeprazine, N ozinan, Minozinan, N euractil, Veractil i N euro- cil. Lek ma wskazania, działanie farmakodynamiczne i sposób postępowania leczniczego podobne do chloropromazyny, z tym, że wskazania rozciągają się na stany depresyjne endogenne, z czego obecnie rzadko korzystamy posiadając cały arsenał bardziej specyficznych środków antydepresyjnych. Lek ma postać tabletek po 25 i 100 mg, ampułek po 25 mg i roztworu, w którym 1 kropla = 1 mg. [patrz też: , rozstanie, fizjoterapia, rwa kulszowa ]

Comments Off