Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Niepoczytalność częściowa i całkowita

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W psychiatrii sądowej istnieją w stosunku do paranoi dwie koncepcje: niepoczytalności całkowitej i niepoczytalności częściowej. Chodzi tu o to, czy paranoik ma zniesioną poczytalność w stosunku do wszelkich czynów przestępczych, czy też tylko w stosunku do przestępstw wypływających z systemu urojeń. Z punktu widzenia sformułowania art. 17 § 1 k. k. ( … z powodu choroby psychicznej … ) zdaje się być słuszna koncepcja           o częściowej poczytalności. Jeżeli jednak zważy się, że chory dotknięty obłędem interpretuje wszelkie fakty i zjawiska, nawet z przeszłości, pod kątem swego systemu urojeń, że urojenia te dominują w procesach myślowych i zabarwiają w sposób szczególny uczuciowo wszelkie przeżycia psychiczne, wpływając tym samym w sposób zasadniczy na akty woli i powzięcia decyzji, to wydaje się praktycznie niemożliwe dokonanie przestępstwa, które by nie miało związku z objawami obłędu. Jeżeli podejrzany o obłęd zdolny był do dokonania takiego rodzaju przestępstwa, że miałoby ono stać poza systemem urojeniowym, wydaje się wątpliwe samo rozpoznanie. Nawet bowiem w przypadkach reaktywnego zespołu paranoicznego uwaga i zainteresowania tych chorych obracają się prawie wyłącznie dookoła spraw stojących w związku z systemem urojeniowym. Jeżeli zaś przyjąć koncepcję częściowej poczytalności w obłędzie i uznać w danym przypadku, że przestępstwo nie stało w związku z urojeniami, a więc że nie powstało z powodu choroby psychicznej, to zgodnie z brzmieniem art. 419 § 1 k. p. k. konieczne byłoby odroczenie wykonania kary aż do wyzdrowienia, gdyż paranoja jest chorobą umysłową w rozumieniu tegoż przepisu. [hasła pokrewne:  rwa kulszowa, gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Niepoczytalność częściowa i całkowita

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metylopromazynę można stosować jednocześnie z elektrowstrząsami i terapią insulinową. Jeżeli chodzi o objawy uboczne przy stosowaniu metylopromazyny, to zarówno spostrzeżenia licznych autorów, jak i nasze własne, są zgodne co do dużej tolerancji na lek. Przy zażywaniu leku nie obserwuje się objawów pozapiramidowych ani parkinsonizmu. Co więcej metylopromazyna koryguje objawy pozapiramidowe wywołane przez inne neuroleptyki. Wpływ na układ sercowonaczyniowy i nerki jest praktycznie żaden. Nie obserwuje się hipotensji, ani obniżenia sprawności nerek. Lek nie wpływa na skład krwi, nie daje odczynów skórnych uczuleniowych, ani nie wpływa na czynność wątroby. Długotrwałą podażą leku można wy- wołać otyłość, ponieważ metylopromazyna poprawia znacznie apetyt. Z objawów ubocznych należy wymienić wysuszanie śluzówek i zaparcie związane z działaniem wagolitycznym. Przy dawkowaniu powyżej 400 mg dziennie obserwuje się dyskretne drżenia, oraz działanie epileptogenne. Lek stosowany jest w postaci roztworu 400 do podawania per os  (1 kropla = 1 mg), ampułek po 25 mg      i czopków po 20 mg. Istnieje też postać tabletkowa leku po 5 mg i syrop zawierający 2,5 mg leku w łyżeczce (flakony po 150 cm) przydatny szczególnie dla dzieci. Dobrze znana i szeroko rozpowszechniona w lecznictwie psychiatrycznym jest metotrójmeptroprazmyna. Lek ma wskazania, działanie farmakodynamiczne i sposób postępowania leczniczego podobne do chloropromazyny, z tym,  że wskazania rozciągają się na stany depresyjne endogenne, z czego obecnie rzadko korzystamy posiadając cały arsenał bardziej specyficznych środków antydepresyjnych. Lek ma postać tabletek po 25 i 100 mg, ampułek po 25 mg i roztworu, w którym 1 kropla = 1 mg. [patrz też: rozstanie, fizjoterapia,                     rwa kulszowa ]

Comments Off