Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przepisy o zawodzie lekarskim

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wyraźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie dokumentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież tylko         w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpośrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie lekarza           w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd         w historię choroby prosi biegły lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczytalności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przepisy o zawodzie lekarskim

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne fenotiazynowe Wśród pochodnych fenotiazynowych rozróznia się cztery grupy: L Związki Ieaotiazynowe z łańcuchem bocznym alifatycznym. II. Pochodne piperydynowe fenotiazyny.  III. Pochodne piperazynowe fenotiazyny. IV. Pochodne azafenotiazyny. I grupa Przedstawicielem pierwszej grupy jest chloroprazmyna pierwszy lek z grupy pochodnych fenotiazynowych, który wprowadzony do lecznictwa psychiatrycznego zdobył sobie uznanie najpoważniejszych ośrodków psychiatrycznych świata i w dalszym ciągu ma trwałe powodzenie mimo wprowadze- nia w ciągu ostatnich lat mnóstwa nowych pochodnych. Synonimy: Largactil,  Ampliactil, Amplictil, Wintermin, Megaphen, Hibanil, Fenactil, Thorazine, Hibernal, Aminazine, Propaphenin, Klorpromex. Własności farmakologiczne i farmakodynamiczne chloropromazyny, jak też wskazania i przeciwwskazania, działania uboczne i powikłania, sposób podawania i postacie leku są dobrze znane. Warto może jednak podkreślić, że obserwacje chorych będących od wielu lat na dawkach podtrzymujących chloropromazyny wykazują,              że zarówno wieloletnie zażywanie leku, jak i wysokość dawki podtrzymującej nie powodują ujemnych skutków. W Stanach Zjednoczonych stosuje się podtrzymujące dawki dobowe do 1000 mg, a nawet jak wynika z kazuistyki, do 1800 mg . Znamy i my przypadki wymagające     takiego postępowania, ale w praktyce nie mamy śmiałości sięgać do tak fantastycznie olbrzymich dawek. Zwykle stosowane dawki podtrzymujące są      w granicach 100-200 mg na dobę w zależności od ciężaru ciała i osobniczych właściwości. Trzeba przestrzec, że samowolne  lub odstawienie leku grozi nawrotem psychozy. Często się zdarza niestety, że sami lekarze strasząc pacjenta możliwymi następstwami ubocznymi, powodują przedwczesne przerwanie leczenia i narażają chorego na konieczność ponownej hospitalizacji. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, co się więcej opłaci, czy trzymać schizofrenika dożywotnio w szpitalu psychiatrycznym, czy zapewnić mu życie w społeczeństwie kosztem intoksykacji lekowej, która zresztą wydaje się takim ryzykiem tylko tym lekarzom, którzy nie stykają się praktycznie       z zagadnieniem i nie znają odpowiednich statystyk. [podobne: salon fryzjerski mokotów, biustonosze do karmienia, catering dietetyczny ]

Comments Off