olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Idee nadwartościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy życie psychiczne ulegnie zupełnemu rozprzężeniu, chory nie sili się na znalezienie dowodów, tylko po prostu wypowiada absurdalne twierdzenia, ma wspaniały głos, niczym Caruso (gdy w rzeczywistości jest zachrypnięty), jest nieśmiertelny, stolec jego jest ambrozją, a mocz nektarem itd. Urojenia wielkościowe takiego niepohamowanego typu noszą nazwę urojeń ekspansywnych. Mogą one promieniować i na otoczenie chorego w tym znaczeniu, że chory osoby otaczające, członków rodziny i kolegów zawodowych mianuje wysokimi dygnitarzami, obdarowując ich bez miary i widząc w nich osoby ponadludzkiego rzędu. Pierwiastków wielkościowych można się zresztą dopatrzyć w szeregu innych urojeń, np. urojenia prześladowcze przeważnie wiążą się i przekonaniem o własnej wyższości, potędze, piękności, bogactwie, powodzeniu w miłości. Prześladowania stają się wówczas zrozumiałe, gdyż wrogowie działają z zawiści, z zazdrości, z chciwości, z żądzy. Nawet w urojeniach grzeszności i poniżenia dojrzeć można rysy wielkościowe chory, który widzi w sobie samo zło, uważa siebie za diabła, więcej, za Lucyera, za źródło wszelkiego zła na świecie, za króla piekieł. Pewien schizofrenik hitlerowiec twierdził, iż w nocy po kryjomu odciąga mu się nasienie, aby plemnikami jego zapładniać sztucznie kobiety niższych ras dla uszlachetnienia ich potomstwa. Podobne w strukturze do urojeń, są jednakże jakościowo czymś innym, gdyż nie są zjawiskami chorobliwymi. Są to silnie i w sposób długotrwały uczuciowo naładowane idee, zrośnięte z osobowością i pochłaniające ją. Ludzi owładniętych tak całkowicie jedną ideą nazywamy fanatykami, a tę cechę osobowości nazywamy fanatyzmem idee nadwartościowe. nawet jeżeli są z punktu widzenia obiektywnego niedorzeczne, nie są urojeniami, chociaż mogą, ale nie muszą, być sądami błędnymi. Urojenia są bowiem objawem chorobowym, podczas gdy idee nadwartościowe są wyrazem prawidłowej, aczkolwiek przeważ- nie psychopatycznej osobowości. Urojenia są bezwzględnie oporne na perswazje, podczas gdy idee nadwartościowe mogą ustąpić lub ulec trwalej korekturze; jeśli osobnika podda się szczególnie intensywnym oddziaływaniom środowiska. Podobieństwo ich leży w ogromnej mocy przekonania, która towarzyszy zarówno urojeniom, jak i ideom nadwartościowym. Mówimy o idei nadwartościcwej, jeśli ktoś w ciągu wielu lat, nawet cale życie służy z całym oddaniem, poświęceniem, samozaparciem i fanatyzmem jakiejś idei. [więcej w: wkładki sfp, surówki bawełniane, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Idee nadwartościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymienia się je zazwyczaj wśród zaburzeń pamięci, są to jednakże pewne sądy, a przynajmniej twory naśladujące sądy. Zjawisko polega na tym, że luki pamięciowe przy organicznych schorzeniach mózgu chory wypełnia zmyśleniami. Czyni to przeważnie z zakłopotania, aby nie przyznać się do niewiedzy. Przy daleko posuniętym bezkrytycyzmie konfabulacje te mogą być tak naiwne i nieprawdopodobne, że w żaden sposób nie są  w stanie naprawdę pokryć luk pamięciowych. Chory tego przeważnie nie zauważa. Treść konfabulacji samorzutnych może mieć pewne cechy trwałości i powtarzalności, nigdy jednak trwałość ta nie osiąga trwałości urojeń. Konfabulacje, zwłaszcza .powstające z zakłopotania, podlegają  w zadziwiającym stopniu sugestiom otoczenia. Chory nie wie, co czynił wczoraj. Gdy go o to zapytamy, zmyśla cokolwiek. Możemy wykorzystywać jego sugestywność i podsuwać mu pomysły, których chwyta się ochoczo, rozbudowując swe konfabulacje coraz zuchwalej.    Jeżeli udajemy jakiś czas wiarę w jego opowiadania i podsycamy konfabulacje, możemy ostatecznie zapędzić chorego w ślepą uliczkę. Zdarza się, że dyskutując z nim, udowodnimy mu łgarstwo i że przyciśnięty do muru, sam ostatecznie śmieje się z własnych zmyśleń, widząc ich     nieprawdopodobieństwo. Chory opowiada np. o swoich podróżach po Afryce, polowaniach gołą ręką na słonie i tygrysy i o innych przedziwnych przygodach. Jeżeli prowadzimy zręcznie rozmowę, możemy go doprowadzić do przechwałek, że w swoich podróżach posługiwał się obcymi językami. Jeżeli nagle zbadamy jego wiadomości językowe, to chory przyzna, że naprawdę nie zna tych języków i śmieje się, jeżeli brak mu już konceptu. W cechach tych leży istotna różnica między konfabulacjami a urojeniem. W konfabulacjach brak jest w ogóle przekonania o słuszności .i prawdziwości wypowiadanych sądów. Także z natręctwami myślowymi trudno je pomylić, jeśli się zważy, że konfabulacje pokrywają luki pamięciowe w ciężkim schorzeniu organicznym układu nerwowego ośrodkowego, że są zależne od sugestii badającego i że nie towarzyszy im ani afekt patologiczny, ani uczucie przymusu. [patrz też: wkładki sfp, surówki bawełniane, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries