Posts Tagged ‘trądzik’

Kontrola swiadomasci wyraznie w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrola świadomaści wyraźnie w tych czynnościach przeszkadza. Niektóre z ogniw tego łań- cucha machinalnie wykonujemy nawet wówczas, gdy sytuacja czyni z tej czynności niedorzeczność, np. przy zapaleniu światła elektrycznego w biały dzień, pozdrowię- niu “dzień dobry” wieczorem, zagadnięciu żony imieniem przyjaciółki itd. 1. Wynurzanie się zestawień pojęciowych częściej używanych. W mowie, piśmie i czytaniu mogą się łatwa wynurzyć zestawienia słów lub grup słownych przez danego osobnika najczęściej używanych, np. student medycyny uczący się anatomii podał swój adres: II piętro, klatka piersiowa na prawo. 5. Wynurzanie się słów zmysłowo lub pojęciowo pokrewnych. W mowie, w pisa- niu i czytaniu dochodzi czasem do ekforowania niewłaściwego engramu, lecz po- krewnego wzrokowo, dźwiękowo, węchowo, smakowo lub dotyko-ruchowo, albo też pojęciowo. Na przykład kolega mój pojechał do Krynicy: informując o tym kogoś, mówię: X. jest w klinice. Przyklad ten może służyć zresztą równocześnie dla ilustracji poprzedniej możliwości. Czasem przychodzi na myśl trafny symbol, lecz w obcym języku. 6. Wpływ poprzedzających ciągów myślowych lub ruchowych .na następne. Na przykład mówca w zapale, grzrniąc na swoich przeciwników, woła: oto są ludzie, którzy nam z przodu wbijają nóż w plecy, a z tyłu plują nam w twarz. Na tym polegają też chochliki drukarskie, powtarzające się nawet w sprostowaniach. Zdarza się nam też, że wymazujemy mylnie napisaną literę, aby w to miejsce wpisać znowu ten sam błąd. 7. Przedwczesne zjawianie się głosek lub części wyrazów, np. ktoś pisze zamiast nakłucie lędźwiowe – nakłudzie lędźwiowe. 8. Wypadanie członów ruchowych bywa następstwem faktu, iż symboliczne for- mułowanie myśli trwa krócej niż przebieg dowolnego ruchu. Jeśli myśl nie zdołała przeistoczyć się w ruch, to następna myśl znosi niedokonany ruch i przebija się sama w następnym ruchu. To samo może być w czynnościach manipulacyjnych, gdzie jedne człony ruchowe mogą ulec opuszczeniu, a w ich miejsce wstępują na- stępne. Opuszczony np. w piśmie element może się czasem znaleźć w dalszym tekście w zupełnie nieodpowiednim miejscu. [hasła pokrewne: , trądzik, zagęszczanie rzęs, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Kontrola swiadomasci wyraznie w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród pochodnych piperazynowych bardzo małą toksycznością charakte- ryzuje się butaperazyna. Synonimy: Butaperazine, Butyrylperazine, Ran- dolectil i Megalectil. Lek ma zastosowanie nie tylko w leczeniu ostrych psy- choz schizofrenicznych, ale również przewlekłych stanów ubytkowych. Na le- czenie butaperazyną dobrze reagują stany maniakalne. Lek oddaje cenne usługi w uśmierzaniu stanów wewnętrznego napięcia, podniecenia i lęku. Pod- nieść należy jego działanie przeciwwymiotne przy wymiotach pochodzenia ośrodkowego. Butaperazynę można kombinować ze wstrząsami elektrycznymi i innymi pochodnymi fenotiazyny. W czasie zażywania leku chorzy zachowują swoją aktywność psychoruchową, nie są senni ani upośledzeni w przejawach swojej uczuciowości. Dzięki temu łatwiej włączają się iz powrotem w swoje zadania życiow-e. Lek stosuje się zasadniczo doustnie w przeciętnej dawce 30 mg na dobę, a wyjątkowo w ciężkich przypadkach dochodżi się do 50 mg na dobę, W razie konieczności zaczyna się leczenie drogą pozajelitową podając 5-10 mg leku 3 razy dziennie (1/2 do 1 ampułki 3 razy, tj. 30 mg). Objawy psychotyczne z omamami, urojeniami i podnieceniem ustępują zazwyczaj już po kilku dniach, mimo to leczenie należy prowadzić ok. 4-12 tyg. Dawki pod- trzymujące wynoszą: 2 razy dziennie po 5 mg lub 3 razy dziennie po 2,5 mg. W warunkach przychodnianych dawkuje się 0,5-1,25 mg 3 razy dziennie. Dla tych celów wygodna jest postać płynna leku w roztworze 0,40/0, przy czym 10 kropli = 1 mg leku. W sprzedaży są tabletki po 2,5 mg i po 10 mg,•i am- pułki po 10 mg. Chorzy znoszą lek doskonale zarówno w stosowaniu doust- nym, jak i pozajelitowym. Przy. długotrwałym jednak podawaniu leku należy kontrolować morfologię krwi i czynnościową wydolność wątroby. Dosyć często w pierwszych dniach leczenia stwierdza się obecność objawów pozapiramido- wych w postaci zjawisk dyskinetycznych i hiperkinetycznych. Objawy te naj- częściej do dwóch dni cofają się, zwłaszcza jeżeli przejściowo obniży się dawkę leku. Bardzo rzadko zachodzi konieczność stosowania leków przeciwparkinso- nowskich.• Przeciwwskazaniem dla stosowania butaperazyny są ciężkie zatrucia barbituranami i alkoholem .. [patrz też: , odzież dla dzieci, trądzik, integracja sensoryczna ]

Comments Off