Posts Tagged ‘trądzik’

Kontrola świadomości

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrola świadomości wyraźnie w tych czynnościach przeszkadza. Niektóre z ogniw tego łań- cucha machinalnie wykonujemy nawet wówczas, gdy sytuacja czyni z tej czynności niedorzeczność, np. przy zapaleniu światła elektrycznego w biały dzień, pozdrowieniu “dzień dobry” wieczorem, zagadnięciu żony imieniem przyjaciółki itd. Wynurzanie się zestawień pojęciowych częściej używanych. W mowie, piśmie i czytaniu mogą się łatwa wynurzyć zestawienia słów lub grup słownych przez danego osobnika najczęściej używanych, np. student medycyny uczący się anatomii podał swój adres II piętro, klatka piersiowa na prawo. Wynurzanie się słów zmysłowo lub pojęciowo pokrewnych. W mowie, w pisaniu i czytaniu dochodzi czasem do niewłaściwego engramu, lecz pokrewnego wzrokowo, dźwiękowo, węchowo, smakowo lub dotykoruchowo, albo też pojęciowo. Na przykład kolega mój pojechał do Krynicy informując o tym kogoś, mówię, że jest w klinice. Przykład ten może służyć zresztą równocześnie dla ilustracji poprzedniej możliwości. Czasem przychodzi na myśl trafny symbol, lecz w obcym języku. Wpływ poprzedzających ciągów myślowych lub ruchowych na następne. Na przykład mówca w zapale, granic na swoich przeciwników, woła oto są ludzie, którzy nam      z przodu wbijają nóż w plecy, a z tyłu plują nam w twarz. Na tym polegają też chochliki drukarskie, powtarzające się nawet w sprostowaniach. Zdarza się nam też, że wymazujemy mylnie napisaną literę, aby w to miejsce wpisać znowu ten sam błąd. Przedwczesne zjawianie się głosek    lub części wyrazów, np. ktoś pisze zamiast nakłucie lędźwiowe  nakłucie lędźwiowe. Wypadanie członów ruchowych bywa następstwem faktu,       iż symboliczne formułowanie myśli trwa krócej niż przebieg dowolnego ruchu. Jeśli myśl nie zdołała przeistoczyć się w ruch, to następna myśl znosi niedokonany ruch i przebija się sama w następnym ruchu. To samo może być w czynnościach manipulacyjnych, gdzie jedne człony ruchowe mogą ulec opuszczeniu, a w ich miejsce wstępują następne. Opuszczony np. w piśmie element może się czasem znaleźć w dalszym tekście w zupełnie nieodpowiednim miejscu. [hasła pokrewne:  trądzik, zagęszczanie rzęs, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Kontrola świadomości

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród pochodnych piperazynowych bardzo małą toksycznością charakte- ryzuje się butaperazyna. Synonimy: Butaperazine, Butyrylperazine, Randolectil i Megalectil. Lek ma zastosowanie nie tylko w leczeniu ostrych psychoz schizofrenicznych, ale również przewlekłych stanów ubytkowych. Na leczenie butaperazyną dobrze reagują stany maniakalne. Lek oddaje cenne usługi w uśmierzaniu stanów wewnętrznego napięcia, podniecenia i lęku. Podnieść należy jego działanie przeciwwymiotne przy wymiotach pochodzenia ośrodkowego. Butaperazynę można kombinować ze wstrząsami elektrycznymi i innymi pochodnymi fenotiazyny. W czasie zażywania leku chorzy zachowują swoją aktywność psychoruchową, nie są senni ani upośledzeni w przejawach swojej uczuciowości. Dzięki temu łatwiej włączają się i zpowrotem w swoje zadania życiowe. Lek stosuje się zasadniczo doustnie w przeciętnej dawce 30 mg na dobę, a wyjątkowo w ciężkich przypadkach dochodzi się do 50 mg  na dobę, W razie konieczności zaczyna się leczenie drogą pozajelitową podając 5-10 mg leku 3 razy dziennie (1/2 do 1 ampułki 3 razy, tj. 30 mg). Objawy psychotyczne z omamami, urojeniami i podnieceniem ustępują zazwyczaj już po kilku dniach, mimo to leczenie należy prowadzić        ok. 4-12 tyg. Dawki podtrzymujące wynoszą: 2 razy dziennie po 5 mg lub 3 razy dziennie po 2,5 mg. W warunkach przychodnianych dawkuje   się 0,5-1,25 mg 3 razy dziennie. Dla tych celów wygodna jest postać płynna leku w roztworze 0,40/0, przy czym 10 kropli = 1 mg leku.               [patrz też: odzież dla dzieci, trądzik, integracja sensoryczna ]

Comments Off