Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Idee nadwartosci owe moga byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Idee nadwartości owe mogą być rozsądne, moralne, pożyteczne i słuszne, ale mogą też być niedorzeczne, złe, szkodliwe i przewrotne. Mogą one być treści religijnej, politycznej, filozoficzno-doktrynalnej, zawodowej, prywatnej itd. Za- liczyć tu trzeba fanatyków religijnych, twórców sekt filozoficzno-religijnych i lekarskich, reformatorów polityczno-społecznych, działaczy ideowych; wyna- lazców, fanatycznych propagatorów doktryn naukowych, kolekcjonerów itd. Oczywiście nie wchodzą tu w grę oszuści, raczej często ofiary oszustów. Między ideą. nadwartościową a natręctwem myślowym zachodzi ta różnica, że ideę nadwartościową wyznaje się jako coś słusznego i rozsądnego, podczas gdy natręctwo myślowe pojawia się przy przeświadczeniu o jego niedorzecz- ności i niesłuszności. Zachodzi też różnica między pseudohalucynacjami w za- kresie słuchu, które są właściwie ugłośnieniem własnych myśli, odczuwanych jako narzucające się, jakby obce, a ideami nadwartościowymi, do których czło- wiek jest przywiązany i których urzeczywistnienia pragnie. Zachodzi także pewne podobieństwo między niektórymi postaciami paranoi a ideą nadwartoś- ciową o tyle, że na dnie obu tych spraw leży wiara, głębokie przekonanie o słusz- ności sprawy. Przykładem takiej paranoi jest obłęd pieniaczy, którego moty- wem przewodnim jest idea nadwartościowa pokrzywdzenia prawnego, przy czym przeświadczenie o słuszności swoich roszczeń zagłusza w człowieku wszelki głos rozsądku, także w dążeniu do osiągnięcia celu chory doprowadza się do ruiny. Przykład ten wskazuje na ;to, że w pewnych warunkach idea nadwar- tościowa może napęcznieć do rozmiarów psychozy i stać się urojeniem, a więc już wówczas jakością patologiczną.
MYŚLI NATRĘTNE (NATRĘCTWA MYŚLOWE, OBSESSIONES) Są to myśli i wyobrażenia, które się choremu wbrew jego woli uporczywie narzucają, chociaż widzi ich niedorzeczność, nienormalność lub chorobliwość i myśli te odpiera. Tylko w stanach silnego podniecenia afektywnego może zatracić się poczucie choroby i niesłuszności tych myśli, Przymusowości tych myśli towarzyszą z zasady natrętne stany uczuciowe, np. lęk, obrzydzenie, po- czucie winy, popychające człowieka w jego podmiotowym uczuciu do zaprzą- tania się natrętnymi myślami lub czasem do pewnych działań zabezpieczają- cych, narzucających się z taką samą przymusowością. [więcej w: , tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off