Posts Tagged ‘witamina b6’

Co wynika z kodeksu zobowiązań

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z kodeksu zobowiązań wynika, że za szkodę wyrządzoną w stanie niedorozwoju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej sprawca w ogóle nie odpowiada. Wyjątek stanowią stany odurzenia wynikłe z winy sprawcy. Obok orzekania o czasowej niezdolności w stosunku do jednorazowego działania prawnego polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ogólnego i trwałego pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby psychicznie chorej lub niedorozwiniętej umysłowo. Jest to ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe. Artykuł 9 przepisów ogólnych prawa cywilnego mówi, że może być ubezwłasnowolniona całkowicie taka osoba, która na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Artykuł 10 § 1 tych przepisów przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia częściowego z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu marnotrawstwa albo z powodu pijaństwa nałogowego lub innej narkomanii. W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze wzywa się biegłego psychiatrę, który wydaje opinię, czy badany jest chory psychicznie lub niedorozwinięty umysłowo oraz czy z tego powodu jego zdolność kierowania, postępowaniem jest zniesiona, ograniczona czy zachowana. Ubezwłasnowolnienie jest środkiem prawnym zmierzającym                 do zabezpieczenia interesów chorego psychicznie lub niedorozwiniętego umysłowo. Nie należy więc środka tego uważać za jakąś krzywdę wyrządzoną choremu, jak to w naszych warunkach często słyszy się nawet ze strony ,prawników, lecz za dobrodziejstwo, które powinno się szeroko stosować. [patrz też: dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Co wynika z kodeksu zobowiązań

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Efekty kliniczne są podobne do wyników leczenia chloropromazyną z tym, że lek ma słabsze działanie hipnotyczne, przy takiej samej wartości . Perazyna bardzo szybko usuwa lub przytłumia omamy i urojenia, uspokaja i wpływa korzystnie na stan afektywny. Dawkowanie dobowe przy dużej kuracji wynosi średnio 500-600 mg, a w cięższych przypadkach nawet do 1200 mg. Po kilku tygodniach leczenia ustala się dawkę podtrzymującą 50-200 mg dziennie, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 600 mg dziennie. Przy tak dużej dawce podtrzymującej nawet chorzy ciężko pracujący nie skarżą się na uczucie zmęczenia czy ospałości. Działania uboczne perazyny są więc znacznie łagodniejsze                    w porównaniu z chloropromazyną. Do leków neuroleptycznych zawierających w łańcuchu bocznym składnik metvlopiperazynylopropylowy należy proplocheryzna. Synonimy: Prochlorperazine, Chlormeprazine, Prochlorrneprazine, Stemetil, Tementil, Compazine i Nipodal. Lek ma działanie przeciwwymiotne czterokrotnie silniejsze od chloropromazyny, ale jego działanie neuroleptyczne ustępuje nieco tej ostatniej. Wskazania kliniczne są te same co dla chloropromazyny. W piśmiennictwie podkreśla się wartość leku jako sedativum i hypnoticum, zarazem jednak podnosi się jego znaczenie hamujące  widoczne zwłaszcza w stanach osłupienia katatonicznego. Pod tym względem prochloroperazyna przewyższa znacznie. chloropromazynę. Lek skuteczny jest we wszelkich stanach podniecenia psychoruchowego,   w zespołach psychotycznych przebiegających z omamami i urojeniami, w ostrych stanach psychotycznych z kręgu schizofrenicznego,   a szczególnie w postaciach katatonicznych schizofrenii. W stanach nerwicowych lek łagodzi stany lękowe i bezsenność oraz podnosi samopoczucie. Działanie jego                w porównaniu z chloropromazyną uwidocznia się w znacznie mniejszych dawkach. Leczenie kliniczne rozpoczyna się od dawki 60 mg dziennie    i podnosi w ciągu tygodnia do 250 mg na dobę. Tę dawkę utrzymuje się zwykle 3-4 tyg., po czym stopniowo obniża aż do dawki podtrzymującej 25- 50 mg dziennie. [patrz też: , witamina b6, gabinety stomatologiczne, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries