Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Omyłka a urojenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podczas gdy omyłkę można bardzo łatwo sprostować i ten, kto się omylił, poprawi swój sąd, gdy się mu dostarczy dowodów pomyłki, to urojenia są oporne na wszelką perswazję, towarzyszy im bowiem ogromna siła przekonania. w urojeniu chory wierzy w prawdziwość. nieprawdziwego sądu, chociaż kłóci się on wyraźnie z doświadczeniami życiowymi jego samego i jego otoczenia. Urojenie nie tylko nie daje się skorygować pod wpływem najusilniejszego przekonywania i przedkładania oczywistych i naocznych przeciwdowodów, ale co gorsza, pod wpływem zbyt energicznych perswazji chory przeważnie rozdrażnia się, a nawet jeszcze bardziej zacina się w swoim błędnym przekonaniu albo wytwarza coraz to nowe urojenia. Niektórzy próbują tłumaczyć treść urojeń treścią omamów, jeżeli chory słyszy głosy odgrażające mu się, to powstają w nim urojenia prześladowcze. Tłumaczenie takie jest mało wnikliwe. W przytoczonym przykładzie i treść omamów i treść urojeń pochodzą z jednego   i tego samego źródła, mianowicie z choroby. Słyszany głos jest bowiem własną myślą chorego, tą samą myślą, która przejawia się w treści urojenia. Urojenia pojawiają się w umyśle chorego albo nagle, jako sądy gotowe, albo też tworzą się stopniowo w ciągu dłuższego nawet czasu wylęgania. Chory czyni np. w ciągu dłuższego czasu pewne spostrzeżenia, zdaje mu się, że go śledzą, że mu się na ulicy przypatrują. Po dłuższym dopiero okresie czasu, przeważnie nagle, przychodzi nań jakby olśnienie: wszystkie te spostrzeżenia wiążą się w jego umyśle w jeden wniosek, mianowicie w urojenie, że jest przedmiotem prześladowań. [patrz też:  wkładki sfp, Prywatne przedszkole Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Omyłka a urojenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mimo ogromnej liczby coraz to nowych środków przeciwdepresyjnych imipramina w dalszym ciągu zajmuje wśród nich pierwsze miejsce.       Lek ma wybitne działanie na nastrój depresyjny szczególnie w depresji endogennej, ale również w stanach reaktywnych. Mniejszą skuteczność stwierdza się, jeżeli depresja występuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu lub zawiera silniejszy składnik schizofreniczny. Trzy czwarte do czterech piątych przypadków reaguje pomyślnie, to znaczy albo całkowitą remisją, albo istotną poprawą. Skuteczność imipraminy jest w jakiś nie zbadany sposób związana z biochemią mózgu. Dowodzą tego przypadki inwersji stanu depresyjnego w maniakalny w naprzemiennych postaciach cyklofrenii leczonych imipraminą. Chorzy znoszą lek dobrze. Działanie uboczne może wyrażać się potami, przyspieszeniem tętna, suchością w jamie ustnej, czasem lekkimi zawrotami głowy. Zwracać trzeba uwagę na możliwe obniżenie ciśnienia tętniczego. Skłonność do stanów alergicznych przy podawaniu imipraminy jest nieznaczna. Obraz krwi pozostaje w czasie leczenia prawie niezmieniony. W dwóch trzecich przypadków stwierdza się lekką eozynofilię. Wielokrotnie widywano uczulenie na światło słoneczne. Zdarza się przemijające upośledzenie akomodacji, podobne do atropinowego. Powikłanie żółtaczką jest wielką rzadkością, przy odpowiednim stopniowaniu dawek ciśnienie tętnicze nie ulega zmianie. W rzadkich przypadkach chorzy reagują na lek stanami podniecenia, które czasem zmuszają do chwilowego przerwania leczenia. Imipramina wyrabiana jest w tabletkach po 10 i 25 .mg, ampułkach i czopkach  po 25 mg. Lżejsze przypadki można prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, nie przekraczając jednak dawki 150 mg na dobę,  w cięższych konieczne jest leczenie w warunkach klinicznych. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych w dawkach dziennych  50- 200 mg na dobę.    Po 10-14 dniach zamienia się stopniowo poszczególne 25,miligramowe ampułki dwiema tabletkami po 25 mg. Gdy przy zamianie dochodzi do nawrotu, powraca się do wstrzykiwań i to wyższymi dawkami. Podobnie jak przy leczeniu chloropromazyną tak i tutaj konieczne jest zażywanie dawek podtrzymujących leku w ciągu dłuższego czasu. [więcej w:  wkładki sfp, dieta i odchudzanie, rehabilitacja ]

Comments Off