Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Kontrola świadomości

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrola świadomości wyraźnie w tych czynnościach przeszkadza. Niektóre z ogniw tego łań- cucha machinalnie wykonujemy nawet wówczas, gdy sytuacja czyni z tej czynności niedorzeczność, np. przy zapaleniu światła elektrycznego w biały dzień, pozdrowieniu “dzień dobry” wieczorem, zagadnięciu żony imieniem przyjaciółki itd. Wynurzanie się zestawień pojęciowych częściej używanych. W mowie, piśmie i czytaniu mogą się łatwa wynurzyć zestawienia słów lub grup słownych przez danego osobnika najczęściej używanych, np. student medycyny uczący się anatomii podał swój adres II piętro, klatka piersiowa na prawo. Wynurzanie się słów zmysłowo lub pojęciowo pokrewnych. W mowie, w pisaniu i czytaniu dochodzi czasem do niewłaściwego engramu, lecz pokrewnego wzrokowo, dźwiękowo, węchowo, smakowo lub dotykoruchowo, albo też pojęciowo. Na przykład kolega mój pojechał do Krynicy informując o tym kogoś, mówię, że jest w klinice. Przykład ten może służyć zresztą równocześnie dla ilustracji poprzedniej możliwości. Czasem przychodzi na myśl trafny symbol, lecz w obcym języku. Wpływ poprzedzających ciągów myślowych lub ruchowych na następne. Na przykład mówca w zapale, granic na swoich przeciwników, woła oto są ludzie, którzy nam      z przodu wbijają nóż w plecy, a z tyłu plują nam w twarz. Na tym polegają też chochliki drukarskie, powtarzające się nawet w sprostowaniach. Zdarza się nam też, że wymazujemy mylnie napisaną literę, aby w to miejsce wpisać znowu ten sam błąd. Przedwczesne zjawianie się głosek    lub części wyrazów, np. ktoś pisze zamiast nakłucie lędźwiowe  nakłucie lędźwiowe. Wypadanie członów ruchowych bywa następstwem faktu,       iż symboliczne formułowanie myśli trwa krócej niż przebieg dowolnego ruchu. Jeśli myśl nie zdołała przeistoczyć się w ruch, to następna myśl znosi niedokonany ruch i przebija się sama w następnym ruchu. To samo może być w czynnościach manipulacyjnych, gdzie jedne człony ruchowe mogą ulec opuszczeniu, a w ich miejsce wstępują następne. Opuszczony np. w piśmie element może się czasem znaleźć w dalszym tekście w zupełnie nieodpowiednim miejscu. [hasła pokrewne:  trądzik, zagęszczanie rzęs, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Kontrola świadomości

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymienia się je zazwyczaj wśród zaburzeń pamięci, są to jednakże pewne sądy, a przynajmniej twory naśladujące sądy. Zjawisko polega na tym, że luki pamięciowe przy organicznych schorzeniach mózgu chory wypełnia zmyśleniami. Czyni to przeważnie z zakłopotania, aby nie przyznać się do niewiedzy. Przy daleko posuniętym bezkrytycyzmie konfabulacje te mogą być tak naiwne i nieprawdopodobne, że w żaden sposób nie są  w stanie naprawdę pokryć luk pamięciowych. Chory tego przeważnie nie zauważa. Treść konfabulacji samorzutnych może mieć pewne cechy trwałości i powtarzalności, nigdy jednak trwałość ta nie osiąga trwałości urojeń. Konfabulacje, zwłaszcza .powstające z zakłopotania, podlegają  w zadziwiającym stopniu sugestiom otoczenia. Chory nie wie, co czynił wczoraj. Gdy go o to zapytamy, zmyśla cokolwiek. Możemy wykorzystywać jego sugestywność i podsuwać mu pomysły, których chwyta się ochoczo, rozbudowując swe konfabulacje coraz zuchwalej.    Jeżeli udajemy jakiś czas wiarę w jego opowiadania i podsycamy konfabulacje, możemy ostatecznie zapędzić chorego w ślepą uliczkę. Zdarza się, że dyskutując z nim, udowodnimy mu łgarstwo i że przyciśnięty do muru, sam ostatecznie śmieje się z własnych zmyśleń, widząc ich     nieprawdopodobieństwo. Chory opowiada np. o swoich podróżach po Afryce, polowaniach gołą ręką na słonie i tygrysy i o innych przedziwnych przygodach. Jeżeli prowadzimy zręcznie rozmowę, możemy go doprowadzić do przechwałek, że w swoich podróżach posługiwał się obcymi językami. Jeżeli nagle zbadamy jego wiadomości językowe, to chory przyzna, że naprawdę nie zna tych języków i śmieje się, jeżeli brak mu już konceptu. W cechach tych leży istotna różnica między konfabulacjami a urojeniem. W konfabulacjach brak jest w ogóle przekonania o słuszności .i prawdziwości wypowiadanych sądów. Także z natręctwami myślowymi trudno je pomylić, jeśli się zważy, że konfabulacje pokrywają luki pamięciowe w ciężkim schorzeniu organicznym układu nerwowego ośrodkowego, że są zależne od sugestii badającego i że nie towarzyszy im ani afekt patologiczny, ani uczucie przymusu. [patrz też: Depilacja laserowa, kurs sep, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries