Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Kontrola swiadomasci wyraznie w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontrola świadomaści wyraźnie w tych czynnościach przeszkadza. Niektóre z ogniw tego łań- cucha machinalnie wykonujemy nawet wówczas, gdy sytuacja czyni z tej czynności niedorzeczność, np. przy zapaleniu światła elektrycznego w biały dzień, pozdrowię- niu “dzień dobry” wieczorem, zagadnięciu żony imieniem przyjaciółki itd. 1. Wynurzanie się zestawień pojęciowych częściej używanych. W mowie, piśmie i czytaniu mogą się łatwa wynurzyć zestawienia słów lub grup słownych przez danego osobnika najczęściej używanych, np. student medycyny uczący się anatomii podał swój adres: II piętro, klatka piersiowa na prawo. 5. Wynurzanie się słów zmysłowo lub pojęciowo pokrewnych. W mowie, w pisa- niu i czytaniu dochodzi czasem do ekforowania niewłaściwego engramu, lecz po- krewnego wzrokowo, dźwiękowo, węchowo, smakowo lub dotyko-ruchowo, albo też pojęciowo. Na przykład kolega mój pojechał do Krynicy: informując o tym kogoś, mówię: X. jest w klinice. Przyklad ten może służyć zresztą równocześnie dla ilustracji poprzedniej możliwości. Czasem przychodzi na myśl trafny symbol, lecz w obcym języku. 6. Wpływ poprzedzających ciągów myślowych lub ruchowych .na następne. Na przykład mówca w zapale, grzrniąc na swoich przeciwników, woła: oto są ludzie, którzy nam z przodu wbijają nóż w plecy, a z tyłu plują nam w twarz. Na tym polegają też chochliki drukarskie, powtarzające się nawet w sprostowaniach. Zdarza się nam też, że wymazujemy mylnie napisaną literę, aby w to miejsce wpisać znowu ten sam błąd. 7. Przedwczesne zjawianie się głosek lub części wyrazów, np. ktoś pisze zamiast nakłucie lędźwiowe – nakłudzie lędźwiowe. 8. Wypadanie członów ruchowych bywa następstwem faktu, iż symboliczne for- mułowanie myśli trwa krócej niż przebieg dowolnego ruchu. Jeśli myśl nie zdołała przeistoczyć się w ruch, to następna myśl znosi niedokonany ruch i przebija się sama w następnym ruchu. To samo może być w czynnościach manipulacyjnych, gdzie jedne człony ruchowe mogą ulec opuszczeniu, a w ich miejsce wstępują na- stępne. Opuszczony np. w piśmie element może się czasem znaleźć w dalszym tekście w zupełnie nieodpowiednim miejscu. [hasła pokrewne: , trądzik, zagęszczanie rzęs, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Kontrola swiadomasci wyraznie w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KONFABULACJE Wymienia się je zazwyczaj wśród zaburzeń pamięci, są to jednakże pewne sądy, a przynajmniej twory naśladujące sądy. Zjawisko polega na tym, że luki pamięciowe przy organicznych schorzeniach mózgu chory wypełnia zmyśleniami. Czyni to przeważnie z zakłopotania, aby nie przyznać się do niewiedzy. Przy daleko posuniętym bezkrytycyzmie konfabulacje te mogą być tak naiwne i nieprawdopodobne, że w żaden sposób nie są w stanie naprawdę pokryć luk pamięciowych. Chory tego przeważnie nie zauważa. Treść konfabulacji samo- rzutnych może mieć pewne cechy trwałości i powtarzalności, nigdy jednak trwałość ta nie osiąga trwałości urojeń. Konfabulacje, zwłaszcza .powstające z zakłopotania, podlegają w zadziwia- jącym stopniu sugestiom otoczenia. Chory nie wie, co czynił wczoraj. Gdy go o to zapytamy, zmyśla cokolwiek. Możemy wykorzystywać jego sugestywność i podsuwać mu pomysły, których ch,wyta się ochoczo, rozbudowując swe kon- fabulacje coraz zuchwalej. Jeżeli udajemy jakiś czas wiarę w jego opowiadania i podsycamy konfabulacje, możemy ostatecznie zapędzić chorego w ślepą uliczkę. Zdarza się, że dyskutując z nim, udowodnimy mu łgarstwo i że przyciśnięty do muru, sam ostatecznie śmieje się z własnych zmyśleń, widząc ich nieprawdo- podobieństwo. Chory opowiada np. o swoich podróżach. po Afryce, polowaniach gołą ręką na słonie i tygrysy i o innych przedziwnych przygodach. Jeżeli pro- wadzimy zręcznie rozmowę, możemy go doprowadzić do przechwałek, że w swoich podróżach posługiwał się obcymi językami. Jeżeli nagle zbadamy jego wiadomości językowe, to chory przyzna, że naprawdę nie zna tych języków i śmieje się, jeżeli brak mu już konceptu. W cechach tych leży istotna różnica między konfabulacjami a urojeniem. W konfabulacjach brak jest w ogóle prze- konania o słuszności .i prawdziwości wypowiadanych sądów. Także z natręct- wami myślowymi trudno je pomylić, jeśli się zważy, że konfabulacje pokry- wają luki pamięciowe w ciężkim schorzeniu organicznym układu nerwowego ośrodkowego, że są zależne od sugestii badającego i że nie towarzyszy im ani afekt patologiczny, ani ucźucie przymusu. [patrz też: , Depilacja laserowa, kurs sep, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries