Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

W ciezszych przypadkach przekracza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W cięższych przypadkach przekracza się znacznie tę dawkę do maksymalnej 1000 mg •na dobę. Dawki podtrzymujące są 30-200 mg na dobę. Chloroprotiksen znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 5, 15 i 50 mg oraz w ampułkach po 30, 50 i 100 mg do podawania domięśniowego i dożylnego. Do tej samej grupy pochodnych tiaksantenowych należy s o r d i n 01. Syn o”: nimy: Sordinol, Clopenthixol, Ciatyl. Chemicznie lek podobny jest do perfena- zyny, od której różni się jądrem tiaksantenowym wprowadzonym w miejsce klasycznego jądra fenotiazynowego. W porównaniu z chloroprotiksenem ma działanie czterokrotnie silniejsze. Wskazania dla leku są podobne jak dla chlo- roprotiksenu z tym, że I skuteczność leku w stosunku do stanów maniakalnych jest znacznie mniejsza. Dawkowanie sordinolu wynosi 50-150 mg na dobę. Le- czenie prowadzi się 2-5 mies. W ciągu pierwszego tygodnia leczenia obserwuje się przemijające zresztą objawy uboczne w postaci wysuszania śluzówek, przy- spieszenia tętna i niewielkiego spadku ciśnienia. Objawy parkinsonoidalne po- jawiają się dopiero przy bardzo wysokich dawkach – zwykle powyżej 500 mg na dobę. Występują one znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Absolutnym przeciwwskazaniem dla podawania sordinolu jest ostre zatrucie alkoholem i środ- kami nasennymi. Ostrożność trzeba zachować poza tym w przypadkach z nie- wydolnością krążenia. Niektórzy autorzy zaliczają omówione pochodne tiaksantenowe do specyfików antydepresyjnych. W klasyfikacji leków przeciwdepresyjnych Angsta stanowią one trzecią grupę, to znaczy grupę leków o jednoczesnym działaniu przeciw de- presyjnym i uspokajającym. Na pierwszą grupę wg tej klasyfikacji składają się leki przeciwdepresyjne a zarazem pobudzające napęd. Należą tu pochodne dwu- benzoazepinowe i pochodne dwubenzocykloheptadinowe. Za Delayem i Denike- rem przyjęło się powszechnie określanie leków tu przynależnych jako tymolep- tyki lub tymoanaleptyki. Druga duża grupa leków przeciwdepresyjnych to środki hamujące monoaminooksydazę, tak zwane inhibitory MAO. Dziejowe znaczenie leków przeciwdepresyjnych leży w ich skuteczności w sto- sunku do endogennej postaci depresji, czyli w ich skuteczności syndromoli- tycznej. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off