olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Przepisy o zawodzie lekarskim

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wyraźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie dokumentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież tylko         w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpośrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie lekarza           w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd         w historię choroby prosi biegły lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczytalności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: przegladarka skierowan sanatoryjnych, seboradin fitocell, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowan sanatoryjnych sanmed kwidzyn seboradin fitocell