olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Reakcja rezydentów na przepisy dotyczące czasu pracy – badanie krajowe ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Mieszkańcy nie byli zmuszani do uczestnictwa i nie oferowano żadnych zachęt do uczestnictwa. Do lutego 2012 r. 123 instytucje w 41 stanach zgodziły się wziąć udział; 33 DIO odmówiło, powołując się na zmęczenie badaniem jako główny powód. Dane zbierano w okresie 12 tygodni, aby umożliwić zatwierdzenie badania w każdym miejscu i maksymalizować zwrot z badania. Populacje mieszkańców uczestniczących instytucji obejmowały 26 581 mieszkańców w szerokim zakresie dystrybucji specjalności. Otrzymaliśmy 6202 odpowiedzi indywidualnych (23,3% odpowiedzi).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna ankietowanych respondentów i dane porównawcze ACGME dla lekarzy rezydentów w Stanach Zjednoczonych. Kwestionariusz skupił się na dostrzeżonym wpływie regulacji z 2011 roku na opiekę nad pacjentami i edukacją mieszkańców, jakość życia i nadzór. Ponadto zebraliśmy dane demograficzne dotyczące płci, roku studiów podyplomowych, wielkości programu i specjalizacji (patrz Tabela 1). Większość respondentów (77,6%) było w pierwszych trzech latach studiów podyplomowych oraz w programach szkoleń w zakresie chorób wewnętrznych (21,8%), medycyny rodzinnej (14,9%) lub pediatrii (10,8%). Pola chirurgiczne (w tym położnictwo) były dobrze reprezentowane, z 1316 respondentami (21,2%). Ogólnie rzecz biorąc, demograficzny i specjalistyczny rozkład próby był równoległy do liczb krajowych opublikowanych przez ACGME.5
Tabela 2. Tabela 2. Postrzegane skutki nowych regulacji ACGME. Aby ocenić perspektywy mieszkańców, zadaliśmy 12 pytań wymagających pozytywnych, neutralnych lub negatywnych odpowiedzi. Użyliśmy standardowego błędu proporcji do obliczenia dwustronnych przedziałów ufności z poziomem alfa 0,001. Istotność statystyczną ustalono dla wyników bez nakładania się przedziałów ufności 99,9% (patrz tabela 2).
W przypadku wielu pytań mieszkańcy nie zgłaszali żadnych zmian po wdrożeniu nowych przepisów ACGME. Mimo że dwa razy więcej mieszkańców zgłosiło otrzymanie lepszego nadzoru, gdy zgłoszono otrzymanie gorszego nadzoru (17,9% w porównaniu z 8,3%), dostępność nadzoru w przeważającej mierze uważano za niezmienioną (73,8%). To stwierdzenie jest interesujące, biorąc pod uwagę, że od stażystów wymaga się obecnie natychmiastowej dostępności nadzoru, ważnej zmiany polityki wymagającej obecności starszego rezydenta lub lekarza prowadzącego w szpitalu przez cały czas.
Mimo, że 42,8% mieszkańców nie odnotowało żadnych zmian w jakości kształcenia, niemal równy odsetek (40,9%) zgłosił pogorszenie wykształcenia – o wiele więcej niż tych, którzy widzieli poprawę (16,3%). Podobnie, większość (51,5%) mieszkańców uważało, że przygotowanie do wyższych ról było gorsze. Te spostrzeżenia mogą odzwierciedlać skutki ograniczenia 16-godzinnego na dzień dla stażystów pierwszego roku oraz poczucie, że obowiązki młodszego stopnia przesunięto na starszych mieszkańców (65,5%). Planowanie zmian przy zwiększonych obowiązkach nocnych pływaków może ograniczać narażenie mieszkańców na pacjentów, dostępność na konferencje edukacyjne i ciągłość opieki – efekt, który znajduje również odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście przejść w opiece (72,0%).
Badanie przeprowadzone przez naszych mieszkańców w ubiegłym roku wykazało również, że połowa rezydentów (50,9%) przewidziała pozytywne zmiany w jakości życia dzięki nowym przepisom3. Wydaje się jednak, że pozytywna zmiana została potwierdzona tylko w przypadku stażystów (61,8%), podczas gdy jakość życia mieszkańców ucierpiała (49,7%), a ogół mieszkańców twierdził, że ich harmonogram pracy był gorszy (43,0%)
[podobne: hydroksyzyna cena, seboradin fitocell, pediatra ostrołęka ]

Tags: , ,

No Responses to “Reakcja rezydentów na przepisy dotyczące czasu pracy – badanie krajowe ad”

  1. Oliwier Says:

    Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

  2. Oliwier Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: plan treningowy na mase[...]

  3. Adrian Says:

    Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: hydroksyzyna cena pediatra ostrołęka seboradin fitocell