olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Sankcje nad zagrożonym dostępem do opieki – decyzja Douglasa

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

To, co rozpoczęło się w Douglas v. Independent Living Center w południowej Kalifornii, jako wyzwanie dla serii przepisów kalifornijskich, mających na celu zmniejszenie wypłat Medicaid dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, przerodziło się w głęboką krytykę – nie w zalety prawa stanowego i federalnego, ale w właściwość samego istnienia samej sprawy. Douglas, który został ostatnio rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, podniósł kwestię, czy Klauzula Supremacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje jednostkom prawo do wystąpienia o interwencję sądową, gdy działanie państwa, które narusza prawo federalne, stanowi bezpośrednie zagrożenie szkodą. Od dawna zakłada się konstytucyjne prawo do ubiegania się o pomoc sądową w związku z bezprawnym postępowaniem państwa. Jeden z najsilniejszych przykładów tego prawa można znaleźć w sprawie Shaw przeciwko Delta Air Lines, Inc., 2 a 1983, w której duża korporacja zakwestionowała statut praw człowieka w stanie Nowy Jork, który zakazał dyskryminacji w zatrudnieniu na podstawie ciąży. Firma, która spotkała się z grzywną, argumentowała, że prawo jest sprzeczne z autonomią firmy w zakresie ustalania polityki w miejscu pracy w ramach federalnej ustawy o zabezpieczeniu dochodów pracowników (ERISA). Pisząc o jednogłośnym Sądzie, Sprawiedliwość, Harry Blackmun cytował precedensy z przełomu XX i XX wieku, stwierdzając, że nie podlega dyskusji, że sądy federalne mają jurysdykcję nad garniturami, aby skłonić urzędników państwowych do ingerowania w prawa federalne. Niedawno i być może co ważniejsze, w sprawie z 2003 r. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America przeciwko Walsh, 3 Trybunał (z wyraźnym sprzeciwem ze strony sędziego Clarence a Thomasa) przejął prawo producentów farmaceutycznych do ubiegania się o ochronę sądową od statutu stanu Maine wymagającego od nich sprzedawać leki nabywcom spoza Medicaid w tej samej cenie oferowanej Medicaid, co według producentów farmaceutycznych naruszało federalne prawo Medicaid.
W Douglas, skarżący nie byli potężnymi korporacjami. Byli to pracownicy służby zdrowia i beneficjenci Medicaid, którzy próbowali zaprzestać innego rodzaju postępowania państwowego: wdrożenie przepisów, które znacznie zmniejszyłyby płatności Medicaid na rzecz usługodawców, a co za tym idzie, argumentowali powodowie, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu tysięcy pacjentów. Powodowie dostarczyli dowodów na istnienie nieuchronnej krzywdy i argumentowali, że cięcia naruszałyby federalne standardy Medicaid, ponieważ państwo nie mogło wykazać, że niższe płatności będą zgodne z wydajnością, ekonomią i jakością opieki oraz wystarczające do pozyskania wystarczającej liczby dostawców, aby opieka i usługi są dostępne w ramach planu przynajmniej w takim zakresie, w jakim taka opieka i usługi są dostępne dla ogółu społeczeństwa. 4 Niższe sądy federalne uzgodniły i nakazały działanie odnośnych przepisów stanu Kalifornia. Państwo odwołało się, argumentując, że powodowie nie mieli prawa być w sądzie na samym początku, ponieważ federalny akt Medicaid nie daje wyraźnego prawa do działania i, tak jak w przypadku ERISA (administrowanego przez Departament Pracy), Kongresu powierzyła uprawnienia wykonawcze agencji federalnej – w tym przypadku Departamentowi Zdrowia i Usług Społecznych (DHHS). W czasie, w którym sądy niższej instancji zalecały działanie ustaw kalifornijskich, prośba państwa o zatwierdzenie federalnej agencji nadal była rozpatrywana przez Centra Medicare i Medicaid Services (CMS), federalną agencję nadzorującą Medicaid w ramach DHHS, gdzie żądania osłabły nadmierny czas.
Trybunał zgodził się wysłuchać argumentu państwa, który wcześniej był w oddzielnej grupie spraw dotyczących przepisów dotyczących federalnych wydatków na opiekę socjalną (które nie zostały zrewidowane w Walsh), że Kongres musi stworzyć wyraźne ustawowe prawo do działania, zanim podmioty prywatne będą mogły zakwestionować federalne niezgodne z prawem zachowanie państwa
[podobne: badoo gorzów, pioch kartuzy, polineo ]

Tags: , ,

No Responses to “Sankcje nad zagrożonym dostępem do opieki – decyzja Douglasa”

 1. Bruno Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: protetyka bielsko biała[...]

 2. Mad Irishman Says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 3. Screwtape Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia[...]

 4. Jagna Says:

  Pisane na kolanie

Powiązane tematy z artykułem: badoo gorzów pioch kartuzy polineo