olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Specyficzne dla wieku zakresy referencyjne dla antygenu specyficznego dla prostaty surowicy u czarnych mężczyzn cd

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Charakterystyki działania odbiornika (ROC), w których wartość czułości wykreślono w odniesieniu do wyników fałszywie dodatnich (1 minus wartość dla swoistości), zostały wygenerowane dla białych i czarnych kohort, zarówno ogólnie, jak i w każdej 10-letniej grupie wiekowej. Obszar pod krzywą ROC oszacowano zgodnie z metodą Hanleya i McNeil.15 Krzywe ROC oparte na populacji dla białych mężczyzn z hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota zostały uwzględnione w danych porównawczych. We wszystkich analizach przyjęto, że wartości P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Rozkład poziomów PSA w surowicy według grupy rasowej i wiekowej wśród kontrolnych i pacjentów z rakiem prostaty, studiowanych w Centrum Medycznym Waltera Reeda, 1991-1995. Ryc. 1. Ryc. 1. Stężenia w surowicy antygenu specyficznego dla prostaty jako funkcja wieku i rasy u mężczyzn bez klinicznych dowodów na raka prostaty. Przedstawione wartości uzyskano u czarnych i białych w Walter Reed Army Medical Center oraz u białych z hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota, przebadanych w klinice Mayo8. W każdej działce pudełkowej dolne i górne końce wąsów przedstawiają 5. i 95. percentyle, odpowiednio; dolne i górne końce pudeł, 25 i 75 percentyle; a linia w polu, mediana.
Tabela pokazuje rozkład poziomów PSA w surowicy według rasy, wieku i statusu pacjenta lub kontroli dla każdej 10-letniej grupy wiekowej. W obu grupach rasowych mediana poziomu PSA w surowicy wśród kontroli wynosiła 1,3 ng na mililitr. Średnie wartości różniły się jednak istotnie, a różnica utrzymywała się po dostosowaniu do wieku (średni poziom PSA w czerni, 2,6 ng na mililitr, w białkach 1,9 ng na mililitr; P <0,001). Z wiekiem wśród czarnych było więcej wariacji niż wśród białych, co pokazują różnice w zakresie międzykwartylowym (zakres między 25 a 75 percentylem). W całym przedziale wiekowym stężenia PSA w surowicy korelowały bezpośrednio z wiekiem wśród kontroli w każdej grupie rasowej (r = 0,40 dla czarnych i 0,34 dla białych, P <0,001 dla obu). Rozkład stężeń PSA w surowicy został przesunięty na wyższy poziom u czarnych mężczyzn niż u białych; rozkład w białkach był prawie identyczny z rozkładem podanym przez Oesterling i wsp.8 (ryc. 1).
Tabela 2. Tabela 2. Wrażliwość i swoistość testu PSA w surowicy według rasy, grupy wiekowej i poziomu PSA w surowicy w całej populacji badania. Tabela 2 pokazuje czułość i swoistość testu PSA w surowicy w diagnozowaniu raka gruczołu krokowego w zależności od rasy, wieku i poziomu PSA. Kiedy 95. percentyl w czarnych kontrolach (Tabela 1) został użyty jako odcięcie (ze swoistością utrzymywaną na poziomie 95 procent), czułość została znacznie zmniejszona do 67, 52 i 28 procent dla mężczyzn odpowiednio w latach 50., 60. i 70. (dane nie pokazane). Tradycyjne wartości graniczne wynoszące 4,0 ng na mililitr miały czułość 48 procent dla mężczyzn w wieku 40 lat i prawie 99 procent dla mężczyzn w wieku 70 lat.
Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyki działania odbiornika-charakterystyki czułości sklasyfikowane względem 100-minus Swoistość dla mężczyzn 40- 79 lat. Krzywa dla mężczyzn w wieku 40 lat jest pokazana w panelu A, dla mężczyzn w wieku 50 lat w panelu B, dla mężczyzn w wieku 60 lat w panelu C i dla mężczyzn w wieku 70 lat w panelu D
[patrz też: testy na nietolerancję pokarmową, leki na serce nazwy, uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: leki na serce nazwy testy na nietolerancję pokarmową uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych

Specyficzne dla wieku zakresy referencyjne dla antygenu specyficznego dla prostaty surowicy u czarnych mężczyzn cd

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Charakterystyki działania odbiornika (ROC), w których wartość czułości wykreślono w odniesieniu do wyników fałszywie dodatnich (1 minus wartość dla swoistości), zostały wygenerowane dla białych i czarnych kohort, zarówno ogólnie, jak i w każdej 10-letniej grupie wiekowej. Obszar pod krzywą ROC oszacowano zgodnie z metodą Hanleya i McNeil.15 Krzywe ROC oparte na populacji dla białych mężczyzn z hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota zostały uwzględnione w danych porównawczych. We wszystkich analizach przyjęto, że wartości P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Rozkład poziomów PSA w surowicy według grupy rasowej i wiekowej wśród kontrolnych i pacjentów z rakiem prostaty, studiowanych w Centrum Medycznym Waltera Reeda, 1991-1995. Ryc. 1. Ryc. 1. Stężenia w surowicy antygenu specyficznego dla prostaty jako funkcja wieku i rasy u mężczyzn bez klinicznych dowodów na raka prostaty. Przedstawione wartości uzyskano u czarnych i białych w Walter Reed Army Medical Center oraz u białych z hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota, przebadanych w klinice Mayo8. W każdej działce pudełkowej dolne i górne końce wąsów przedstawiają 5. i 95. percentyle, odpowiednio; dolne i górne końce pudeł, 25 i 75 percentyle; a linia w polu, mediana.
Tabela pokazuje rozkład poziomów PSA w surowicy według rasy, wieku i statusu pacjenta lub kontroli dla każdej 10-letniej grupy wiekowej. W obu grupach rasowych mediana poziomu PSA w surowicy wśród kontroli wynosiła 1,3 ng na mililitr. Średnie wartości różniły się jednak istotnie, a różnica utrzymywała się po dostosowaniu do wieku (średni poziom PSA w czerni, 2,6 ng na mililitr, w białkach 1,9 ng na mililitr; P <0,001). Z wiekiem wśród czarnych było więcej wariacji niż wśród białych, co pokazują różnice w zakresie międzykwartylowym (zakres między 25 a 75 percentylem). W całym przedziale wiekowym stężenia PSA w surowicy korelowały bezpośrednio z wiekiem wśród kontroli w każdej grupie rasowej (r = 0,40 dla czarnych i 0,34 dla białych, P <0,001 dla obu). Rozkład stężeń PSA w surowicy został przesunięty na wyższy poziom u czarnych mężczyzn niż u białych; rozkład w białkach był prawie identyczny z rozkładem podanym przez Oesterling i wsp.8 (ryc. 1).
Tabela 2. Tabela 2. Wrażliwość i swoistość testu PSA w surowicy według rasy, grupy wiekowej i poziomu PSA w surowicy w całej populacji badania. Tabela 2 pokazuje czułość i swoistość testu PSA w surowicy w diagnozowaniu raka gruczołu krokowego w zależności od rasy, wieku i poziomu PSA. Kiedy 95. percentyl w czarnych kontrolach (Tabela 1) został użyty jako odcięcie (ze swoistością utrzymywaną na poziomie 95 procent), czułość została znacznie zmniejszona do 67, 52 i 28 procent dla mężczyzn odpowiednio w latach 50., 60. i 70. (dane nie pokazane). Tradycyjne wartości graniczne wynoszące 4,0 ng na mililitr miały czułość 48 procent dla mężczyzn w wieku 40 lat i prawie 99 procent dla mężczyzn w wieku 70 lat.
Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyki działania odbiornika-charakterystyki czułości sklasyfikowane względem 100-minus Swoistość dla mężczyzn 40- 79 lat. Krzywa dla mężczyzn w wieku 40 lat jest pokazana w panelu A, dla mężczyzn w wieku 50 lat w panelu B, dla mężczyzn w wieku 60 lat w panelu C i dla mężczyzn w wieku 70 lat w panelu D
[podobne: cyklopiroksolamina, fala uderzeniowa katowice, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina fala uderzeniowa katowice sanmed kwidzyn