Szczególne trudnosci w ujawnieniu dysymulacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczególne trudności w ujawnieniu dysymulacji napotyka się w paranoi i zespołach paranoicznych -, Zachowana sprawność intelektualna, nieobecność objawów rozpadu struktury osobowości, logicznie powiązane urojenia w zwarty system, pozwalają choremu nieraz wprowadzić w błąd nawet doświadczonego psychiatrę. Przy obecności komponenty pieniaczej paranoik potrafi czasami wyłudzić od lekarza, który zbyt pochopnie oprze swe wnioski na aktualnym badaniu stanu psychicznego chorego z pominięciem danych obiektywnych, tzw. świadectwo zdrowia psychicznego. Podobnie przedstawia się sprawa dy- symulacji w lekkich stanach maniakalnych, w schizofrenii prostej i ubytko- wej itp. Poczytalność w paranoi Paranoia prawdziwa i zespoły paranoiczne reaktywne sprawiają szczególne trudności w orzecznictwie sądowo-psychiatsycznym. Są to zaburzenia psy- ch iczrie p02ornif monosymptomatyczne, gdyż na pierWszy plan W obrazie kli- nicznym wysuwają się tylko urojenia powiązane w logiczny sposób. Obok urojeń są jednak w tych przypadkach także i inne objawy psychopatologiczne, takie jak monoideizm, ilościowe zaburzenia życia uczuciowego, trudności w od- wracaniu uwagi, zafałszowanie pamięci, zjawiska hipermnestyczne, urojenia retrospektywne itd. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, olejek kokosowy na włosy, gabinety stomatologiczne ]

Comments are closed.