Trzecia grupe pochodnych fenotiazynowych zawierajacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzecią grupę pochodnych fenotiazynowych zawierających w łańcuchu bocz- nym pierścień piperazynewy rozpoczniemy od• omówienia perazyny. Syno- nimy: Perazine lub Taxilan. Efekty kliniczne są podobne do wyników leczenia chloropromazyną z tym, że lek ma słabsze działanie hipnotyczne, przy takiej samej wartości jako •sedativum. Perazyna bardzo szybko usuwa lub przytłumia omamy i urojenia, uspokaja i wpływa korzystnie na stan afektywny. Dawko- wanie dobowe przy dużej kuracji wynosi średnio 500-600 mg, a w cięższych przypadkach nawet do 1200 mg. Po kilku tygodriiach leczenia ustala się dawkę podtrzymującą 50-200 mg dziennie, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 600 mg dziennie. Przy tak dużej dawce podtrzymującej nawet chorzy ciężko pracujący nie skarżą się na uczucie zmęczenia czy ospałości. Działania uboczne perazyny są więc znacznie łagodniejsze w porównaniu z chloropromazyną. Do leków neuroleptycznych zawierających w łańcuchu bocznym składnik metvlopiperazynylopropylowy należy proplocheryzna. Synonimy: Prochlorperazine, Chlormeprazine, Prochlorrneprazine, Stemetil, Tementil, Com- pazine i Nipodal. Lek ma działanie przeciwwymiotne czterokrotnie silniejsze od chloropromazyny, ale jego działanie neuroleptyczne ustępuje nieco tej ostat- niej. Wskazania kliniczne są te same co dla chloropromazyny. W piśmien- nictwie podkreśla się wartość leku jako sedativum i hypnoticum, zarazem jed- nak podnosi się jego znaczenie rozhamowujące, widoczne zwłaszcza w stanach # osłupienia katatonicznego. Pod tym względem prochloroperazyna przewyższa znacznie. chloropromazynę. Lek skuteczny jest we wszelkich stanach podnie- cenia psychoruchowego, w zespołach psychotycznych przebiegających z oma- mami i urojeniami, w ostrych stanach psychotycznych z kręgu schizofrenicz- nego, a szczególnie w postaciach katatonicznych schizofrenii. W stąnach ner- wicowych lek łagodzi stany lękowe i bezsenność oraz podnosi samopoczucie. Działanie jego w porównaniu z chloropromazyną uwidocznia się w znacznie mniejszych dawkach. Leczenie kliniczne rozpoczyna się od dawki 60 mg dzien- nie i podnosi w ciągu tygodnia do 250 mg na dobę. Tę dawkę utrzymuje się zwykle 3-4 tyg., po czym stopniowo obniża aż do dawki podtrzymującej 25- 50 mg dziennie. [patrz też: , witamina b6, gabinety stomatologiczne, przedłużanie rzęs ]

Comments are closed.