Tymoleptyki Spowinowacona z chloropromazyna pochodna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tymoleptyki Spowinowacona z chloropromazyną pochodna iminodwubenzylową imi- pramina – jest doskonałym specyfikiem przeciwko endogennym stanom de- presyjnym. Synonimy: Imipramin, Imipramine, Tofranil, Imizin, Melipramih. Mimo ogromnej liczby coraz to nowych środków przeciwdepresyjnych imipra- mina w dalszym ciągu zajmuje wśród nich pierwsze miejsce. Lek ma wybitne działanie na nastrój depresyjny szczególnie w depresji endogennej, ale również w stanach reaktywnych. Mniejszą skuteczność stwierdza się, jeżeli depresja wy- stępuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu lub zawiera silniejszy składnik schizofreniczny. Trzy czwarte do czterech piątych przypadków reaguje pomyślnie, to znaczy albo całkowitą remisją, albo istotną poprawą. Skuteczność imipraminy jest w jakiś nie zbadany sposób związana z biochemią mózgu. Do- wodzą tego przypadki inwersji stanu depresyjnego w maniakalny w naprze- miennych postaciach cyklofrenii leczonych imipraminą. Chorzy znoszą lek dob- rze. Działanie uboczne może wyrażać się potami, przyspieszeniem tętna, su- chością w jamie ustnej, czasem lekkimi zawrotami głowy. Zwracać trzeba uwagę na możliwe obniżenie ciśnienia tętniczego. Skłonność do stanów alergicznych przy podawaniu imipraminy jest nieznaczna. Obraz krwi pozostaje w czasie leczenia prawie niezmieniony. W dwóch trzecich przypadków stwierdza się lekką eozynofilię. Wielokrotnie widywano uczulenie na światło słoneczne. Zda- rza się przemijające upośledzenie akomodacji, podobne do atropinowego. Po-. wikłanie żółtaczką jest wielką rzadkością, przy odpowiednim stopniowaniu da- wek ciśnienie tętnicze nie ulega zmianie. W rzadkich przypadkach chorzy rea- gują na lek stanami podniecenia, które czasem zmuszają do chwilowego przer- wania leczenia. Imipramina wyrabiana jest w tabletkach po 10 i 25 .mg, ampuł- kach i czopkach po 25 mg. W lżejszych przypadkach można prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, nie przekraczając jednak dawki 150 mg na dobę, w cięższych – konieczne jest leczenie w warunkach klinicznych. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych w dawkach dziennych 50- 200 mg na dobę. Po 10-14 dniach zamienia się stopniowo poszczególne 25,•mili- gramowe ampułki dwiema tabletkami po 25 mg. Gdy przy zamianie dochodzi do nawrotu, powraca się do wstrzykiwań i to wyższymi dawkami. Podobnie jak przy leczeniu chloropromazyną tak i tutaj konieczne jest zażywanie dawek podtrzymujących leku w ciągu dłuższego czasu. [więcej w: , wkładki sfp, dieta i odchudzanie, rehabilitacja ]

Comments are closed.