olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym nie wymaga rozstrzygnięcia wszystkich zagadnień potrzebnych do ustalenia rozpoznania, lecz jest raczej przeważnie koniecznym krokiem na drodze do rozpoznania i leczenia. Umieszczenie chorego oparte jest na przepisach prawnych, które każdy lekarz musi znać. Dopełnienie formalności, wymaganych do umieszczenia psychicznie chorego jest rzeczą nie specjalisty psychiatry, lecz każdego lekarza, uprawnionego do wykonywania praktyki lekarskiej. Postępowanie nasze opiera się na instrukcji nr 120/52 Ministra Zdrowia z dn. 10. XII. 1952 r. (nr PL 9/14169/52), zamieszczonej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia z dnia 15. XII. 1952 r., nr 24, poz. 240. Treść tej instrukcji przedstawia się jak następuje. Przyjęcie psychicznie chorego na leczenie lub obserwację do szpitala psychiatrycznego może nastąpić  na życzenie chorego,  na wniosek członka rodziny, przedstawiciela ustawowego bądź osoby sprawującej faktyczną opiekę nad chorym, jeśli chodzi o chorych niepełnoletnich oraz chorych pełnoletnich, nie będących                                   w stanie kierować swym postępowaniem,  na żądanie sądu lub prokuratora. Szpital psychiatryczny może przyjąć psychicznie chorego             w przypadkach określonych  jedynie po przedłożeniu świadectwa lekarskiego, stwierdzającego potrzebę leczenia lub obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. W przypadkach nagłych, gdy zwłoka w przyjęciu mogłaby wpłynąć na znaczne pogorszenie stanu chorego lub chory jest szczególnie niebezpieczny dla siebie albo otoczenia, przyjęcie może nastąpić wyjątkowo na podstawie świadectwa, wystawionego przez lekarza dyżurnego szpitala. W razie przeniesienia chorego z innego zakładu lecznictwa zamkniętego, świadectwo lekarskie wystawia ten zakład leczniczy. Świadectwo lekarskie (ust. 1-3) powinno być wystawione według wzoru, stanowiącego załącznik do instrukcji                            i zawierać w szczególności nazwisko, imię, wiek, zawód, miejsce zamieszkania, zakład pracy oraz w miarę możności  dane dotyczące ubezwłasnowolnienia sposób stwierdzenia tożsamości chorego wywiad od osób trzecich, znających chorego, z podaniem ich nazwiska, imienia , stopnia pokrewieństwa i adresu,  opis stanu fizycznego chorego z podaniem, czy chory jest dotknięty chorobą zakaźną, ewentualnie jaką; . ej opis zaburzeń psychicznych, stwierdzonych w czasie badania, z uwzględnieniem wywiadu uzyskanego od chorego oraz podaniem tendencji, jakie chory przejawia wobec siebie lub otoczenia rozpoznanie choroby psychicznej, o ile to nie nasuwa trudności stwierdzenie konieczności leczenia lub obserwacji, z krótkim uzasadnieniem wzmiankę, że lekarz dokonał badań osobiście, z podaniem daty badania wzmiankę, na czyje życzenie i do czyich rąk wydano świadectwo wyraźny podpis (pieczęć z nazwiskiem) lekarza oraz datę świadectwa. [przypisy: przegladarka skierowan sanatoryjnych, seboradin fitocell, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym”

 1. Mr. Thanksgiving Says:

  Konieczne jest branie leków

 2. Arkadiusz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: uroda[...]

 3. Cujo Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

 4. Iga Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta[...]

 5. Hyper Says:

  same kremy nie dawały rady

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowan sanatoryjnych sanmed kwidzyn seboradin fitocell