W obledzie zazdrosci alkoholicznym, gdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obłędzie zazdrości alkoholicznym, gdzie wzmożona libido kojarzy się z opóźnionym. wytryskiem nasienia, przedłużający się niepomiernie stosunek płciowy może być przyczyną zniecierpliwienia kobiety, atoli chory objawy tego zniecierpliwienia tłumaczy sobie w duchu swoich urojeń zazdrości. W uroje- niach zazdrości starczych nie pomagają naj oczywistsze przeciwdowody, jak zgrzybiały wiek współmałżonka, jego niemoc płciowa, brzydota itd. 4. Urojenia choroby (hipohondryczne) mają w lżejszych przy- padkach może najwięcej przejść do prawidłowych, chociaż przesadnych obaw o własne zdrowie. W przypadkach chorobliwych fizjologiczne przejawy czyn- ności ustroju wydają się podejrzane lub stanowią podstawę do rozpoznania u siebie ciężkiej choroby, gruźlicy. raka, choroby wenerycznej, wścieklizny, po- rażenia postępującego itd. Jakieś błahe cierpienie wywołuje w wyobraźni cho- rego przekonanie 0 bardzo ciężkim zachorowaniu. Na dnie tych urojeń mogą leżeć nie tylko obawy, czasem właśnie ukryte pragnienia . Tutaj zaliczyć trzeba np. urojenie ciąży (gmviditas imaginaria), które zresztą na drodze ideoplastii może doprowadzić do pojawienia się sze- regu oznak rzekomej ciąży, jak zatrzymanie miesiączki, wzdęcie naśladujące ciężarny brzuch, nawet siara w sutkach i gromadzenie się barwika w miejscach typowych. W pewnych przypadkach jest rzeczą bardzo trudną odróżnić skargi hipo- chondryczne od prawdziwego cierpienia. Niejednokrotnie się zdarza, że chi- rurdzy podejmują ciężkie zabiegi operacyjne, oparte na błędzie rozpoznawczym wynikającym ze zbyt mało uwzględnianej diagnostyki psychiatrycznej. Uroje- nia choroby mogą mieć charakter uogólniony, zmienny, zależny w dużym stopniu od sugestii. Tak wyglądają przeważnie skargi hipochondryczne histe- ryczne. Kiedy indziej urojenia te systematyzują się, nabierając dla chorego cech trwałego, stopniowo rozwijającego się, nieuleczalnego cierpienia. Czasem chodzi o lęk przed nabawieniem się pewnej choroby (nosophobia), np. gruźlicy (phthi- ;seophobia), kiły (syphilidophobia) itd., czasem jednakże chodzi 10 przekonanie, że choroba ta już toczy ustrój. W mianownictwie oznaczono to tym samym określeniem “fobia”. Między tymi dwiema postaciami hipochondrii w rzeczy- wistości może być dużo przejść. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, Prywatne przedszkole Kraków, logopeda warszawa ]

Comments are closed.