W rozpoznaniu róznicowym pamie- tac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu różnicowym pamię- tać trzeba, że myśli natrętne różnią się od urojeń brakiem przekonania o ich słuszności i prawdziwości sądów, chociaż w silnym podnieceniu afektywnym za– sada ta może zawieść. Perswazja w stosunku do natręctw myślowych, chociaż choremu sprawia przyjemność, jest jednak daremna, gdyż pod jej wpływem myśli natrętne nie ustępują, chory bowiem sam jest przeważnie przekonany e ich bezpodstawności, choć w chwili, gdy jest pod ich wpływem, nie jest zdolny zwalczyć nurtującego go afektu. Idee nadwartości owe różnią się od nich głębo- kim poczuciem ich słuszności. Natręctwa myślowe pozostają w pewnym związku powinowactwa z fizjo- logicznymi przejawami psychiki archaicznej, mianowicie z myśleniem magicz- nym u dzieci i dorosłych. Ceremoniały ochronnę, które tworzą sobie chorzy z nerwicą natręctw, podobne są do zabobonnych czynności, za pomocą których człowiek pierwotny usiłuje oddalić od siebie niebezpieczeństwo, grożące mu ze strony nieprzychylnych bóstw uosobionych lub nie uosobionych. U dzieci szkolnych wytwarza się niejednokrotnie magiczny przymus wykony- wania pewnych działań ochronnych, od których zależeć ma powodzenie w szkole lub w innych okolicznościach. Nie wykonanie tych czynności prowadzi do zabo- bonnego niepokoju, wyczekiwania niepowodzenia i uległości ,natręctwom przy następnej sposobności. Konflikty wewnętrzne dzieci, zwłaszcza przy niepomyśl- nych oddziaływaniach środowiskowych, są niekiedy bardzo daleko posunięte. Czy zjawiska myślenia magicznego u dzieci, na których powstanie składają się- w wysokim. stopniu niekorzystne wpływy wychowawcze, stanowią podłoże dla przyszłej nerwicy natręctw, czy też jedne i drugie zjawiska są wyrazem wspól- nego podłoża psychopatycznego, tego dotąd nie rozstrzygnięto. [przypisy: , witamina b6, protetyka, korekcja wzroku ]

Comments are closed.