olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wiele fenotypów w niedoborze fosfoglukwasu 1 AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W przypadku wszystkich badań klinicznych uzyskano aprobatę komitetu ds. Ludzkich. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników lub, w przypadku dzieci, od rodzica lub opiekuna prawnego. Badania genetyczne
Ponieważ rodzice rodziny wskaźników byli pierwszymi kuzynami i nie mieli na nią wpływu, przyjęliśmy autosomalne recesywne dziedziczenie choroby. W związku z tym wykonaliśmy mapowanie homozygotyczne z DNA od dwóch dotkniętych rodzeństwa, przy użyciu kuleczek z rodziny Human1M-Duo (Illumina, patrz Dodatek dodatkowy). W tak zidentyfikowanych regionach homozygotycznych wykorzystaliśmy sekwencjonowanie całego eksonu do identyfikacji wariantów sekwencji, które mogą być związane z chorobą. Po zidentyfikowaniu mutacji w genie dla fosfoglukwutazy (PGM1) u obu rodzeństwa (patrz Dodatek dodatkowy), PGM1 u dodatkowych pacjentów analizowano za pomocą sekwencjonowania Sanger (patrz Dodatek dodatkowy).
Próbki tkankowe
Próbki krwi i biopsja skóry oraz próbki pobrane z mięśni pobrano od uczestników badania po uzyskaniu świadomej zgody. Leukocyty uzyskano z próbek krwi. Hodowle fibroblastów przygotowano z próbek pobranych z biopsji skóry od 15 pacjentów (patrz Dodatek dodatkowy). Wycinki biopsyjne mięśnia obszernego lateralis uzyskano od 4 pacjentów. Fibroblasty osadzone w hodowlach, leukocytach i próbkach z biopsji mięśni zostały zamrożone w ciekłym azocie do użycia w badaniach.
Wyrażanie i aktywność fosfoglukwutazy
Całkowity RNA wyekstrahowano z peletek fibroblastów, a informacyjny RNA PGM1 (mRNA) oznaczono ilościowo za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (patrz Dodatek dodatkowy). Analizę Western blot przeprowadzono na białkach cytozolowych wyekstrahowanych z peletek fibroblastów za pomocą monoklonalnego przeciwciała anty-PGM1 (patrz Dodatek dodatkowy). Aktywność enzymu fosfoglukwutazy badano spektrofotometrycznie na ekstraktach z fibroblastów, leukocytów lub komórek mięśni szkieletowych (patrz Dodatek dodatkowy).
Testy glikozylacji
Figura 3. Figura 3. Wpływ dietetycznej galaktozy na glikozylację białka. Wyniki spektrometrii mas nienaruszonego białka transferyny i odpowiadających im profili transferyny IEF pokazano wcześniej (Panel A) i po (Panel B) przyjmowaniu dodatkowej galaktozy. Struktury glikanu są szczegółowo przedstawione za pomocą szkieletu białka transferyny (linia brązowa). Pacjenci z niedoborem PGM1 mają wysoce specyficzne profile glikozylacji transferryny
[patrz też: dymnica pospolita, hydroksyzyna cena, imperium zmysłów ]

Tags: , ,

No Responses to “Wiele fenotypów w niedoborze fosfoglukwasu 1 AD 4”

  1. Lena Says:

    Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

  2. Esquire Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep medyczny[...]

  3. 3D Waffle Says:

    U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: dymnica pospolita hydroksyzyna cena imperium zmysłów