olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wiele fenotypów w niedoborze fosfoglukwasu 1 AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Opóźnienie wzrostu zgłoszono u wszystkich oprócz czterech pacjentów. Dwie dziewczynki miały hipogonadyzm hipogonadotropowy z opóźnionym okresem dojrzewania. Hipoglikemia była powszechna, zwłaszcza w dzieciństwie, wymagająca leczenia częstymi posiłkami, złożonymi węglowodanami lub karmieniem przez noc. Glikozylacja transferynowa
Analiza transferyny za pomocą ogniskowania izoelektrycznego, uzupełniona danymi z SDS-PAGE, ujawniła, że dotknięci członkowie rodziny w innych rodzinach mają charakterystyczny wzór glikozylacji, podobnie jak dwoje rodzeństwa z rodziny wskaźników (ryc. S1 w dodatkowym dodatku) . Spektrometria masowa ujawniła obecność różnych glikoform transferyny, w tym postaci pozbawionych jednego lub obu glikanów, jak również postaci z obciętymi glikanami (Figura 3A). Wystąpiło znaczne zróżnicowanie profilu transferyna-glikoforma wśród pacjentów (ryc. S4 w dodatkowym dodatku).
Identyfikacja genetyczna niedoboru fosfoglukwasy
Mapowanie homozygotyczne dwóch dotkniętych rodzeństwa w rodzinie wskaźników pozwoliło zidentyfikować autosomalne regiony homozygotyczne o łącznej liczbie 87,5 megabitów (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Sekwencjonowanie w całym eksonie zidentyfikowało 1516 wariantów sekwencji w obrębie regionów homozygotycznych. Te warianty zostały przefiltrowane w celu zidentyfikowania 10 genów niosących homozygotyczne, niesynonimiczne mutacje, które nie zostały wcześniej zidentyfikowane jako polimorfizmy. Uważano, że dwa z tych genów mają potencjalnie znaczenie funkcjonalne, ale tylko mutacja w PGM1 kosegreguje z chorobą. Niezależnie, funkcjonalne filtrowanie danych sekwencjonowania całego egzo dla potencjalnych genów kandydujących do CDG-1 u innego pacjenta (pacjent 6 w Tabeli S1 w dodatkowym dodatku) prowadziło do identyfikacji homozygotycznej mutacji PGM1.
Łącznie 21 różnych mutacji PGM1 zidentyfikowano w 16 rodzinach. Dziewięciu pacjentów było heterozygotami złożonymi; wszystkie inne były homozygotami. Lokalizacje poszczególnych mutacji w odniesieniu do domen strukturalnych białka fosfoglukomiduzy pokazano na Fig. S6 w Dodatku Uzupełniającym.
Wyrażanie i aktywność fosfoglukwutazy
Oznaczenie ilościowe mRNA PGM1 przeprowadzono dla 11 pacjentów i wykazano znaczne różnice w wyrażaniu (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym). Tylko dwa homozygotyczne przedwczesne warianty zatrzymań z przewidywanym rozpadem z udziałem nonsensu wykazały poziomy mRNA, które były niższe niż 10% w zdrowych kontrolach. Podobnie, analiza Western błot fosfoglukwutazy 1, przeprowadzona dla 13 pacjentów, wykazała różne ilości białka (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Testy aktywności enzymu fosfoglukwutaza wykazały jednak wyraźnie obniżoną aktywność u wszystkich 17 badanych pacjentów, co stanowi najwyżej 12% aktywności obserwowanej w grupie kontrolnej (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym).
Cukier-metabolit i kwantyfikacja glikogenu
Analizy metabolitów cukrów w fibroblastach od pacjentów wykazały zwiększone stężenia fosforanu galaktozy-1 i glukozy-1 w porównaniu z fibroblastami z grupy kontrolnej
[hasła pokrewne: sanmed kwidzyn, sanvita knurów, fala uderzeniowa katowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Wiele fenotypów w niedoborze fosfoglukwasu 1 AD 7”

 1. Radosław Says:

  [..] Cytowany fragment: somatodrol[...]

 2. Ryszard Says:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 3. Bowie Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu endodoncja[...]

 4. Lilia Says:

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

 5. Vagabond Warrior Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odżywki na rzeźbę[...]

 6. Nela Says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa katowice sanmed kwidzyn sanvita knurów