olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Myślenie u człowieka normalnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Właściwie myśli bez słów u człowieka normalnego nie są możliwe. Nawet bowiem przy myśleniu wewnętrznym u człowieka dorosłego myśli wyrażają się pewnymi znakami, skrótami, symbolami, obrazami, których system tworzy mowę. Tak zwane pismo obrazkowe jest właśnie systemem znaków oddających myśli. W sensie genetycznoewolucyjnym znaki te są również słowami. Myślenie abstrakcyjne jest czysto człowieczą jakością psychiczną. Jej najwyższą formę osiągają tylko niektórzy ludzie o poziomie inteligencji bardzo wysokim, którzy przez usilne ćwiczenie dochodzą do ogromnej precyzji w czynności abstrahowania. Abstrahowanie jest właściwie podstawą nawet najprostszego uogólnienia. Uogólniając dwa podobne fakty czynimy to w ten sposób, że odrywamy od nich pewne cechy różniące je między sobą, pozostawiając tylko          te cechy, które są obu wspólne. Jeżeli dwukrotnie spostrzegę zjawisko polegające na nagłym błysku (błyskawica) i następowym huku (grzmot),     to obydwa spostrzeżone fakty wiążę w jeden pod nazwą piorun. Pomijam tutaj różnice przebiegu obydwóch zjawisk, różnicę siły doznawanych przy nich wrażeń akustycznych i wzrokowych, różnicę czasu, w którym obydwa zjawiska się wydarzyły. Natomiast wyosabniam to,                        co w obydwóch zjawiskach jest wspólne, tworząc w ten sposób jeden fakt, jedno zjawisko. Jeżeli po raz trzeci spostrzegę piorun, to wyosobnię znowu cechy podobne do tych, które były przedmiotem dwóch pierwszych spostrzeżeń, a pominę cechy indywidualne trzeciego pioruna.       Twór myślowy, w którym zawarte są ogólne, lecz istotne cechy przedmiotów i zjawisk, nosi nazwę pojęcia. Zespół oderwanych w ten sposób cech stanowi treść pojęcia. Przez zakres pojęcia rozumiemy zespół przedmiotów czy zjawisk posiadających wyosobnione w ten sposób te same cechy. Proces odrywania cech przypadkowych i nieistotnych celem wyodrębnienia cech istotnych wspólnych pewnemu zakresowi przedmiotów nazywa się abstrakcją (odrywanie). [patrz też: bydgoszcz fizjoterapia, przychodnia pediatryczna warszawa, leki na serce nazwy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bydgoszcz fizjoterapia leki na serce nazwy przychodnia pediatryczna warszawa