olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W większości, 18-20, ale nie wszystkich, 21 analiz, polimorfizmy genetyczne powodujące niższą masę lub aktywność CETP są związane z wyższymi poziomami cholesterolu HDL, niższym poziomem cholesterolu LDL i niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Te obserwacje doprowadziły do opracowania inhibitorów CETP jako leków, które mogą zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe. Torcetrapib, pierwszy inhibitor CETP, który ma być oceniony w badaniu klinicznym III fazy, 22 podwyższył poziom cholesterolu HDL o ponad 70% i obniżył poziom cholesterolu LDL o 25%, ale spowodował nadmiar zachorowalności i śmiertelność związaną z podwyższeniem poziomu aldosteronu i ciśnienia krwi. Dalcetrapib jest inhibitorem CETP, który podniósł poziom cholesterolu HDL o około 30% w badaniach fazy 2, bez znaczącego wpływu na poziom cholesterolu LDL, ciśnienie krwi lub krążenie neurohormonów. 23,24 Opracowaliśmy badanie fazy 3, badanie dal-OUTCOMES, w celu oceny wpływu dalcetrapibu na ryzyko sercowo-naczyniowe wśród pacjentów z niedawnym ostrym zespołem wieńcowym.
Metody
Przestudiuj badanie
Protokół, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został opracowany przez członków niezależnego akademickiego komitetu sterującego, opracowanego przez tę komisję we współpracy ze sponsorem (F. Hoffmann-La Roche) i zatwierdzony przez agencje regulacyjne i komisje etyczne. Quintiles (organizacja badań klinicznych), Montreal Centre Institute Coordinating Center oraz Cleveland Clinic Coordinating Centre for Clinical Research zarządzały badaniem i gromadziły dane. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała próbę i przeprowadzała analizy niezaślepionych danych. Analizy zgłoszone w tym artykule zostały wykonane przez dwóch autorów będących pracownikami sponsora i zostały niezależnie potwierdzone przez akademickiego statystykę w komitecie wykonawczym. Wszystkie szkice manuskryptu zostały napisane przez pierwszego autora z uwagami wszystkich autorów. Członkowie wykonawczego komitetu sterującego podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji i ponoszą odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych oraz za wierność badania do protokołu.
Badana populacja
Szczegóły badania zostały opublikowane wcześniej.25 Pacjenci w wieku 45 lat lub starsi, którzy wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu, byli uprawnieni do udziału w hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego charakteryzującego się podwyższonymi biomarkerami serca, z objawami ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, niedokrwienne zaburzenia elektrokardiograficzne, które były nowe lub uznano za nowe, lub utrata żywotnego mięśnia sercowego podczas obrazowania. Pacjenci bez podwyższonego poziomu biomarkerów sercowych byli uprawnieni do udziału, jeśli objawom ostrego zawału serca towarzyszyły zmiany elektrokardiograficzne, które były nowe lub uznawano za nowe, oraz dodatkowe dowody na obturacyjną chorobę wieńcową.25 Pacjenci, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego związany z przezskórną interwencją wieńcową byli również kwalifikują się25. Wszyscy pacjenci musieli przestrzegać zindywidualizowanych, opartych na dowodach naukowych programów obniżania poziomu cholesterolu LDL za pomocą statyny (jeśli nie mieli niedopuszczalnych skutków ubocznych) i diety, przy docelowym poziomie cholesterolu LDL wynoszącym 100 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) lub mniej, a korzystnie 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) lub mniej
[hasła pokrewne: układanie włosów męskich, imperium zmysłów, przegladarka skierowan sanatoryjnych ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 2”

 1. Natural Mess Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do nebulizator[...]

 2. Filip Says:

  Moja babcia ma zaćmę

 3. Maciej Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: universal storm[...]

 4. Patryk Says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 5. Vanessa Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Diabetolog kraków[...]

 6. Kazimierz Says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

Powiązane tematy z artykułem: imperium zmysłów przegladarka skierowan sanatoryjnych układanie włosów męskich