olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jednak nie określono specyficznego środka ani dawki statyny, a pacjenci nie zostali wykluczeni, jeśli poziom cholesterolu LDL utrzymywał się powyżej 100 mg na decylitr. Nie było żadnych wyłączeń na podstawie poziomu cholesterolu HDL; jednakże wykluczono pacjentów z poziomem triglicerydów w surowicy wynoszącym 400 mg na decylitr (4,5 mmol na litr) lub wyższym. Inne kryteria wykluczenia są wymienione w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Procedury badania
Weszliśmy do pacjentów, którzy spełnili kryteria włączenia do pojedynczego ślepego okresu przyjmowania placebo w celu oceny przestrzegania zasad, upewnienia się, że nie zostały spełnione kryteria wykluczenia i czasu na osiągnięcie metabolicznego stanu równowagi po ostrej chorobie wieńcowej. Po 4 do 12 tygodniach napadu i nie później niż 12 tygodni po zdarzeniu wskaźnikowym, kwalifikujących się pacjentów przydzielano losowo w stosunku 1: 1, w celu otrzymania dalcetrapibu w dawce 600 mg na dobę lub w porównaniu z placebo, z randomizacją. stratyfikowane w zależności od kraju i statusu w odniesieniu do poziomów biomarkerów sercowych (podwyższonych lub niedojrzałych) w momencie wystąpienia zdarzenia indeksu.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było połączenie zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, nieinwazyjnego incydentu wieńcowego (zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej z obiektywnym dowodem ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego lub zatrzymanie akcji serca przy resuscytacji) lub udaru niedokrwiennego. Wtórne punkty końcowe skuteczności obejmowały każdy składnik pierwotnego złożonego punktu końcowego, nieoczekiwaną rewaskularyzację wieńcową (bez rewaskularyzacji w przypadku restenozy w poprzednim miejscu interwencji), śmierć z jakiejkolwiek przyczyny i zmiany poziomu krążących lipoprotein i markerów stanu zapalnego.
Analiza statystyczna
Podstawowa analiza skuteczności, która została przeprowadzona zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, była oparta na czasie do pierwszego wystąpienia dowolnego składnika pierwotnego złożonego punktu końcowego u dowolnego pacjenta od momentu randomizacji do zakończenia próby. . Przewidywaliśmy, że przy 1600 pierwotnych zdarzeniach w punkcie końcowym badanie będzie miało 90% mocy do wykrycia 15% zmniejszenia względnego ryzyka zdarzenia z dalcetrapibem w porównaniu z placebo, zakładając, że średni wyjściowy poziom cholesterolu HDL wynosi 40 mg na decylitr. (1,0 mmol na litr) i wzrost o około 11 mg na decylitr (0.3 mmol na litr) z dalcetrapibem. Dwie pośrednie analizy, w tym analiza daremności, zostały przeprowadzone po około 800 i 1120 pierwotnych zdarzeniach w punkcie końcowym. Szacunkowe współczynniki ryzyka i 95% przedziały ufności dla porównania dalcetrapibu z placebo zostały obliczone przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Cox podzielonych według regionu i rodzaju zdarzenia indeksu
[więcej w: elavil lek, pioch kartuzy, pediatra ostrołęka ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 3”

 1. Commando Says:

  [..] Cytowany fragment: tabletki przeciwstarzeniu[...]

 2. Commando Says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 3. Sherwood Gladiator Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wpc[...]

 4. Konstanty Says:

  Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: elavil lek pediatra ostrołęka pioch kartuzy