olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Współczynniki zdarzeń są przedstawiane jako trzyletnie szacunki Kaplana-Meiera. Dane ciągłe przedstawiono jako średnie i odchylenia standardowe, o ile nie wskazano inaczej. Dodatkowe metody analityczne opisano w Dodatku uzupełniającym. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od kwietnia 2008 r. Do lipca 2010 r. Ogółem 15 871 pacjentów zapisano na 935 miejsc w 27 krajach i włączono do populacji, która miała zamiar leczyć; 87% pacjentów miało podwyższone biomarkery sercowe w momencie kwalifikacji do ostrej incydentów wieńcowych (z podniesieniem dotyczącym przezskórnej interwencji wieńcowej u 2% pacjentów), a 13% pacjentów nie. Mediana czasu od zdarzenia kwalifikującego do losowego przypisania wynosiła 61 dni. Wyjściowa charakterystyka dwóch badanych grup (ocenianych w czasie randomizacji) była dobrze dopasowana (Tabela 1). Większość pacjentów w obu grupach była leczona aspiryną, statynami, tienopirydynami, beta-blokerami i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokerami receptora angiotensyny (ARB) i przeszła procedurę rewaskularyzacji wieńcowej pomiędzy czasem zdarzenia kwalifikacyjnego. i losowe przypisanie. Średni wyjściowy poziom cholesterolu LDL wynosił 76 mg na decylitr (2,0 mmol na litr) (przy poziomie 100 mg na decylitr lub mniejszym u 86% pacjentów), średni poziom cholesterolu HDL wynosił 42 mg na decylitr (1,1 mmol na litr), średni poziom apolipoproteiny A1 wynosił 137 mg na decylitr, a średni poziom apolipoproteiny B wynosił 81 mg na decylitr.
W drugiej analizie wstępnej, która obejmowała 1135 głównych zdarzeń w punkcie końcowym (71% przewidywanych), niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zaleciła przerwanie badania na bezcelowość, zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami (patrz Dodatek dodatkowy). Sponsor i wykonawczy komitet sterujący przyjęli to zalecenie i zakończyli proces; mediana okresu obserwacji wynosiła 31 miesięcy. Przed zakończeniem badania badany lek został przerwany u 21% pacjentów w grupie dalcetrapibu iu 19% pacjentów w grupie placebo z przyczyn innych niż zgon. W czasie otrzymywania badanego leku, 89% pacjentów w obu grupach miało co najmniej 80% przestrzegania przepisanego schematu. Łącznie 2,3% pacjentów w grupie dalcetrapibu i 2,0% pacjentów w grupie placebo wycofało zgodę, a dodatkowe 1,6% i 1,3%, odpowiednio, straciło czas obserwacji, z nieznanym ostatecznym stanem życiowym.
Lipoproteiny i kontrola glikemiczna
Ryc. 1. Ryc. 1. Wpływ badanego leku na cholesterol lipoproteinowy o średniej gęstości (HDL) i cholesterol lipoproteinowy o niskiej gęstości (LDL)
[podobne: przegladarka skierowan sanatoryjnych, przegladarka skierowań, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 4”

  1. Alicja Says:

    lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

  2. Capital F Says:

    Article marked with the noticed of: USG ciąży[...]

  3. Gas Man Says:

    Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań przegladarka skierowan sanatoryjnych sanmed kwidzyn