olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności. W trakcie badania poziom cholesterolu HDL wzrósł od wartości wyjściowych o 4 do 11% w grupie placebo i o 31 do 40% w grupie dalcetrapibu. Dalcetrapib miał minimalny wpływ na poziom cholesterolu LDL (ryc. 1). Poziomy triglicerydów wzrosły od wartości wyjściowych o 6 do 17% w grupie placebo i o 4 do 10% w grupie dalcetrapibu (patrz Dodatek dodatkowy). Poziom apolipoproteiny A1 był zwiększony o 10% po 3 miesiącach leczenia dalcetrapibem i 9% pod koniec badania (P <0,001), z minimalnym wpływem na poziomy apolipoproteiny B. Leczenie dalcetrapibem nie miało wpływu na stężenie w osoczu krwi na czczo poziomy glukozy lub hemoglobiny glikowanej (patrz Dodatek dodatkowy).
Punkty końcowe
Rysunek 2. Rysunek 2. Częstość występowania punktu końcowego skuteczności podstawowej. Pokazano skumulowaną częstość występowania w dwóch grupach badań złożonego pierwotnego punktu końcowego zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, poważnego niecałkowitego zdarzenia wieńcowego (zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej z obiektywnym dowodem ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego lub resuscytacja po zatrzymaniu krążenia) lub udar z domniemaną przyczyną miażdżycowo-zakrzepową. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne zdarzenia końcowe. Dalcetrapib nie wywierał znaczącego wpływu na pierwotny punkt końcowy, który wystąpił u 8,3% pacjentów w grupie dalcetrapibu iu 8,0% pacjentów w grupie placebo (współczynnik ryzyka z dalcetrapibem, 1,04, 95% przedział ufności, 0,93 do 1,16 ; P = 0,52) (rysunek 2). Dalcetrapib również nie wywierał znaczącego wpływu na szybkość jakiegokolwiek składnika pierwotnego punktu końcowego, na częstość nieoczekiwanej rewaskularyzacji wieńcowej, ani na wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (Tabela 2). Wstępnie określone analizy podgrup nie wykazały istotnego wpływu dalcetrapibu na pierwotny punkt końcowy (patrz Dodatek Uzupełniający).
Związek pomiędzy poziomami lipoprotein i punktami końcowymi
Rysunek 3. Rysunek 3. Związek między poziomem cholesterolu HDL a ryzykiem pierwotnego punktu końcowego. Panel A pokazuje annualizowane ryzyko pierwotnego punktu końcowego zgodnie z kwintylem poziomu cholesterolu HDL w punkcie wyjściowym (kwintyl 1, .33 mg na decylitr; kwintile 2,> 33 do 38 mg na decylitr; kwinty 3,> 38 do 43 mg na decylitr, kwintile 4,> 43 do 51 mg na decylitr i kwintil 5,> 51 mg na decylitr). Panel B pokazuje annualizowane ryzyko pierwotnego punktu końcowego rozpoczynającego się miesiąc po randomizacji według kwintyli zmiany poziomu cholesterolu HDL od wartości wyjściowej do miesiąca po randomizacji (kwantyle zmiany dla dalcetrapibu, .5 mg na decylitr,> 5 do 9 mg na decylitr,> 9 do 14 mg na decylitr,> 14 do 20 mg na decylitr i> 20 mg na decylitr, kwintyle zmian dla placebo, -3 mg na decylitr lub mniej, powyżej -3 do 0 mg na decylitr, > 0 do 2 mg na decylitr,> 2 do 5 mg na decylitr i> 5 mg na decylitr)
[patrz też: sanmed kwidzyn, cyklopiroksolamina, hydroksyzyna cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 5”

 1. Agata Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do prześcieradło jednorazowe[...]

 2. Jester Says:

  Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

 3. Take Away Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: firma cateringowa warszawa[...]

 4. Kinga Says:

  Dreszcze bez gorączki

Powiązane tematy z artykułem: cyklopiroksolamina hydroksyzyna cena sanmed kwidzyn