olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
December 7th, 2018

Pozycja każdego kwintyla cholesterolu HDL na osi x odpowiada medianowej wartości cholesterolu HDL w tym kwintylu. (W panelu A, pozycje danych na osi x dla dwóch grup traktowania są przesunięte względem wspólnej mediany o 0,30 mg na decylitr, aby uniknąć nakładania się.) Dane dla szybkości są wykreślane jako oszacowania punktowe z 95% przedziałami ufności. Powiązania w panelach A i B zostały dostosowane do wieku; seks; region geograficzny; wskaźnik masy ciała; stosunek obwodu talii do bioder; stan w odniesieniu do wywiadu dotyczącego cukrzycy, hipercholesterolemii, nadciśnienia, zespołu metabolicznego, przebytego zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej lub przezskórnej interwencji wieńcowej; palenie tytoniu w czasie randomizacji; obecność lub brak upośledzonej filtracji kłębuszkowej (<60 ml na minutę na 1,73 m2); i wyjściowy poziom cholesterolu LDL. Związki w Panelu B zostały dodatkowo skorygowane o zmianę od wartości wyjściowej do miesiąca w skurczowym ciśnieniu krwi, poziomie cholesterolu LDL i poziomie białka C-reaktywnego. W panelu A nie stwierdzono znaczącego głównego wpływu cholesterolu HDL na ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego w grupie dalcetrapibu lub grupie placebo (P = 0,77 dla obu porównań). Nie stwierdzono istotnej interakcji między przydziałem grup a poziomem wyjściowym cholesterolu HDL w odniesieniu do ryzyka pierwotnego punktu końcowego (P = 0,94). W panelu B nie stwierdzono istotnego głównego wpływu zmiany poziomu cholesterolu HDL od wartości wyjściowej do miesiąca w odniesieniu do ryzyka pierwotnego punktu końcowego po miesiącu w grupie dalcetrapibu (p = 0,23) lub grupie placebo ( P = 0,62). Nie było istotnej interakcji między przypisaniem do grupy a zmianą poziomu cholesterolu HDL od wartości wyjściowej do miesiąca w odniesieniu do ryzyka pierwotnego punktu końcowego po miesiącu (P = 0,15). W żadnej z grup nie stwierdzono istotnego związku między wyjściowym poziomem cholesterolu HDL (tj. Poziomem mierzonym podczas randomizacji) a ryzykiem pierwotnego punktu końcowego, zarówno w analizie jednowymiarowej, jak i w analizie wieloczynnikowej, z uwzględnieniem czynników wymienionych na rysunku 3A. Nie stwierdzono istotnej interakcji między poziomem wyjściowym cholesterolu HDL a przypisaniem grupy w odniesieniu do ryzyka pierwotnego punktu końcowego. Przeciwnie, istotne pozytywne jednoczynnikowe zależności zostały zidentyfikowane w obu grupach terapeutycznych między wartościami wyjściowymi dla cholesterolu LDL, cholesterolu lipoproteinowego o bardzo niskiej gęstości, apolipoproteiny B, hemoglobiny glikowanej, białka C-reaktywnego o wysokiej czułości i skurczowego ciśnienia krwi i ryzyka pierwotnego punktu końcowego (patrz Dodatek dodatkowy).
Chociaż dystrybucja poziomów cholesterolu HDL została przesunięta w wyniku leczenia dalcetrapibem, nie było istotnego związku w żadnej grupie pomiędzy zmianą poziomu cholesterolu HDL od wartości wyjściowej do miesiąca przypisanego schematu leczenia a ryzykiem pierwotnego punktu końcowego po miesiącu. (rysunek 3B)
[patrz też: nortryptylina, objawy pozapiramidowe, nfz poznań przeglądarka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz poznań przeglądarka nortryptylina objawy pozapiramidowe