olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W analizach obserwacyjnych wyższy poziom cholesterolu o dużej gęstości (HDL) związany był z niższym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Jednak nie jest pewne, czy podniesienie poziomu cholesterolu HDL terapeutycznie zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Hamowanie białka przenoszącego ester cholesterolu (CETP) podnosi poziom cholesterolu HDL, a zatem może poprawić wyniki sercowo-naczyniowe. Metody
Losowo przydzieliliśmy 15 871 pacjentom, którzy mieli niedawno ostry zespół wieńcowy do przyjmowania inhibitora CETP dalcetrapibu, w dawce 600 mg na dobę lub placebo, oprócz najlepszej dostępnej opieki opartej na dowodach. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru niedokrwiennego, niestabilnej dławicy piersiowej lub zatrzymania akcji serca z reanimacją.
Wyniki
W czasie randomizacji średni poziom cholesterolu HDL wynosił 42 mg na decylitr (1,1 mmol na litr), a średni poziom lipoprotein niskiej zawartości lipoprotein (LDL) wynosił 76 mg na decylitr (2,0 mmol na litr). W trakcie badania poziom cholesterolu HDL wzrósł od wartości wyjściowych o 4 do 11% w grupie placebo i o 31 do 40% w grupie dalcetrapibu. Dalcetrapib miał minimalny wpływ na poziom cholesterolu LDL. Pacjenci byli obserwowani przez medianę 31 miesięcy. W analizie wstępnej, która objęła 1135 podstawowych zdarzeń końcowych (71% przewidywanej całkowitej liczby), niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zaleciła przerwanie badania na próżno. W porównaniu z placebo, dalcetrapib nie zmieniał ryzyka pierwotnego punktu końcowego (skumulowana częstość zdarzeń, odpowiednio 8,0% i 8,3%, współczynnik ryzyka z dalcetrapibem, 1,04, 95% przedział ufności, 0,93 do 1,16, P = 0,52) i nie miało znaczącego wpływu na żaden składnik pierwotnego punktu końcowego ani na śmiertelność całkowitą. Mediana poziomu białka C-reaktywnego była o 0,2 mg na litr wyższa, a średnie skurczowe ciśnienie krwi było o 0,6 mmHg większe dla dalcetrapibu w porównaniu z placebo (p <0,001 dla obu porównań).
Wnioski
U pacjentów, u których niedawno wystąpił ostry zespół wieńcowy, dalcetrapib zwiększył poziom cholesterolu HDL, ale nie zmniejszył ryzyka nawrotu incydentów sercowo-naczyniowych. (Finansowane przez F. Hoffmann-La Roche; dal-OUTCOMES ClinicalTrials.gov number, NCT00658515.)
Wprowadzenie
Lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) biorą udział w procesie komórkowego obniżenia poziomu cholesterolu i mogą mieć dodatkowe działanie ochronne przeciwko zakrzepicy zarodkowej. W badaniach obserwacyjnych wykazano odwrotną zależność między poziomem cholesterolu HDL i incydentami choroby wieńcowej2,3 i utrzymuje się w większości analiz post hoc i metaanaliz dotyczących prób leczenia statynami u pacjentów z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową lub niedawno ostrym zespołem wieńcowym.4-10 Jednak nie jest pewne, czy interwencja farmakologiczna, która podnosi poziom cholesterolu HDL, powoduje zmniejszenie ryzyko sercowo-naczyniowe.11-16 Ponadto zmiany poziomu cholesterolu HDL mogą nie odzwierciedlać zmian funkcji fizjologicznych HDL17.
Białko przenoszące estry cholesterolu (CETP) pośredniczy w transferze estru cholesterolu z HDL do aterogennych cząstek lipoprotein zawierających apolipoproteinę B, takich jak lipoproteiny o małej gęstości (LDL)
[hasła pokrewne: elavil lek, seboradin fitocell, dewocjonalia kraków ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ dalcetrapibu u pacjentów z niedawno ostrym zespołem wieńcowym”

  1. Mia Says:

    lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

  2. Sebastian Says:

    Article marked with the noticed of: Schodołazy dla osób niepełnosprawnych[...]

  3. Elena Says:

    Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

Powiązane tematy z artykułem: dewocjonalia kraków elavil lek seboradin fitocell