olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Co wynika z kodeksu zobowiązań

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Z kodeksu zobowiązań wynika, że za szkodę wyrządzoną w stanie niedorozwoju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej sprawca w ogóle nie odpowiada. Wyjątek stanowią stany odurzenia wynikłe z winy sprawcy. Obok orzekania o czasowej niezdolności w stosunku do jednorazowego działania prawnego polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ogólnego i trwałego pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby psychicznie chorej lub niedorozwiniętej umysłowo. Jest to ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe. Artykuł 9 przepisów ogólnych prawa cywilnego mówi, że może być ubezwłasnowolniona całkowicie taka osoba, która na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Artykuł 10 § 1 tych przepisów przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia częściowego z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu marnotrawstwa albo z powodu pijaństwa nałogowego lub innej narkomanii. W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze wzywa się biegłego psychiatrę, który wydaje opinię, czy badany jest chory psychicznie lub niedorozwinięty umysłowo oraz czy z tego powodu jego zdolność kierowania, postępowaniem jest zniesiona, ograniczona czy zachowana. Ubezwłasnowolnienie jest środkiem prawnym zmierzającym                 do zabezpieczenia interesów chorego psychicznie lub niedorozwiniętego umysłowo. Nie należy więc środka tego uważać za jakąś krzywdę wyrządzoną choremu, jak to w naszych warunkach często słyszy się nawet ze strony ,prawników, lecz za dobrodziejstwo, które powinno się szeroko stosować. [patrz też: przegladarka skierowan sanatoryjnych, seboradin fitocell, sanmed kwidzyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowan sanatoryjnych sanmed kwidzyn seboradin fitocell