ZABURZENIA CZYNNOSCI MYSLOWYCH Zaburzenia te

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA CZYNNOŚCI MYŚLOWYCH Zaburzenia te odgrywają w psychiatrii naczelną rolę, one to bowiem właści- wie rozstrzygają o rozpoznaniu choroby umysłowej w ścisłym znaczeniu. Czyn- ności myślowe (umysł, intelekt, rozum, rozsądek) zapewniŁy człowiekowi pa- nowanie nad przyrodą, toteż gdy one ulegają upośledzeniu, człowiek traci bar- dzo istotną część swojego człowieczeństwa. Nie wszystkie choroby psychiczne są chorobami umysłowymi. Są choroby psychiczne, które nie upośledzają umysłu, czyli czynności myślowych, np. psychonerwice. Zakres pojęcia “cho- roby psychiczne” jest więc znacznie obszerniejszy niż pojęcia “choroby umy- słowe”. Nie powinno się więc tych mian używać jako synonimów. Czynności .myślowe mogą ulegać schorzeniu pierwotnie jako takie albo też mogą ulegać upośledzeniu wtórnie. W depresji np. zachodzi zasadniczo schorzenie życia uczu- ciowego, niemniej jednak ulegają wtórnie upoślędzeniu i czynności myślowe, pojawiają się np. urojenia grzeszności i winy, które stanowią wypaczenie czyn- ności sądzenia. Zaburzenia czynności myślowych bywają różnorakie i rozmaicie się je klasyfikuje. Podany poniżej podział ma na uwadze tylko praktyczną łat- wość orientacji. Za najważniejsze zaburzenia czynności myślowych uważa się: UROJENIA (DELUSIONES) Nie należy ich mieszać z omyłkami, chociaż i tu, i tam chodzi o błędne sądy. Bleuler widzi fizjologiczną analogię raczej z wiarą niż z omyłką. Co prawda, zdarzają się urojenia, które nawet znający się na rzeczy z trudnością może odróżnić od pomyłek. Jednakże urojenie w swej istocie jest czymś zupełnie innym niż omyłka, jest bowiem nie znaną w warunkach fizjologicznych, patolo- giczną jakością. Omyłka pochodzi albo z zewnętrznych przyczyn (np. ktoś mnie źle poinformował), albo stąd, że chwilowo zawiodły mnie czynności rozsądku (np. spóźniłem się na pociąg, gdyż nie przyszło mi na myśl, że zmieniono rozkład jazdy). Urojenia natomiast tkwią bardzo głęboko nie tylko w życiu uczucio- wym człowieka, ale i w całej jego psychice. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, olejek do włosów, firma sprzątająca ]

Comments are closed.