olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Zboczenia płciowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dla celów orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wydaje się wskazany podział zaburzeń życia płciowego na zespoły samoistne i objawowe.   Do pierwszej grupy zaliczyć trzeba wszystkie te ilościowe i jakościowe zaburzenia popędu płciowego, którym nie towarzyszą żadne objawy choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego. Do drugiej zaś te odchylenia w zakresie życia płciowego, które stanowią tylko objaw lub zespół objawów schorzenia psychicznego. Polski kodeks karny pozostawia obywatelowi dużą swobodę w sposobie zaspokajania popędu płciowego. Żadne czynności płciowe, nawet wynikające z nieprawidłowego popędu (homoseksualizm, biseksualizm, satyriaza itd.) nie są zagrożone karą, jeśli nie zawierają w sobie znamion przestępstw szczególnych ujętych w rozdziale XXXII (artykuły 203-214) kodeksu karnego. Przestępstw tych dopuścić się może zresztą także osoba o prawidłowym popędzie płciowym. Nowe badania kliniczne wykazały,       że niesłuszny jest termin psychopatia płciowa. Często widuje się ludzi wykazujących znaczne odchylenia jakościowe i ilościowe w sferze życia płciowego, nie zdradzających przy tym żadnych rysów psychopatycznych. W wielu przypadkach stwierdzić daje się wyraźne pochodzenie reaktywne czy środowiskowe zboczeń płciowych. Wnikliwa analiza wywiadu daje nierzadko podstawy do przyjęcia poglądu,      że rozwinięte zboczenie płciowe jest wynikiem nieprawidłowych odruchów warunkowych, które utrwaliły się jako zboczony, nieprawidłowy stereotyp dynamiczny. Z tego punktu widzenia zboczenia płciowe nie są same w sobie chorobą psychiczną ani innym zakłóceniem czynności psychicznych w znaczeniu art. 17 czy 18 k. k. i nie znoszą ani ograniczają w stopniu znacznym zdolności rozumienia znaczenia czynu lub zdolności kierowania postępowaniem. Zboczony popęd płciowy u zdrowego poza tym człowieka powinien podlegać takiej samej kontroli ze strony uczuciowości wyższej jak i prawidłowy popęd. Nie może być zatem żadnych przeszkód do stosowania takich samych norm prawnych. Inaczej kwalifikować trzeba przestępstwa dokonane pod wpływem zboczonego popędu płciowego wtedy, gdy sprawca zdradza ponadto inne objawy  zaburzeń psychicznych. Stopień poczytalności takiego osobnika zależy wtedy nie od samego zboczenia płciowego, lecz warunkowany jest przede wszystkim rodzajem choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. Z klinicznych danych statystycznych wynika, że niektóre zaburzenia popędu płciowego, m. in. pedofilia i ekshibicjonizm, bywają częściej zespołem objawowym w przebiegu procesów psychotycznych czynnościowych lub organicznych. Inne natomiast, takie jak np. homoseksualizm, częściej bywają samoistne. W każdym przypadku przestępstwa związanego z zaburzeniem popędu płciowego wskazane jest poddanie sprawcy badaniom psychiatrycznym. [hasła pokrewne:  fala uderzeniowa katowice, pioch kartuzy, elavil lek ]

Tags: , ,

No Responses to “Zboczenia płciowe”

 1. Marlena Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: drzwi chłodnicze[...]

 2. Jester Says:

  Pisane na kolanie

 3. Emma Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Trec NitroBolon[...]

 4. Olaf Says:

  Ja tam swoje wiem

 5. Weronika Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: siłownie zewnętrzne producent[...]

 6. Mia Says:

  byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: elavil lek fala uderzeniowa katowice pioch kartuzy